Úřad doporučuje důchodcům, aby si peníze nechávali posílat na bankovní účet. Zvýšení poplatku se netýká osob, které začaly pobírat důchod před rokem 2010. Pro ně bude poplatek nadále hrazen ČSSZ.

Loni úřad poslal poštou 674 100 důchodů, zatímco na bankovní účet bylo vyplaceno 2,13 milionu důchodů. Letos v červenci si penze poštou nechalo poslat 627 000 lidí a do banky se rozhodlo poslat peníze 2,17 milionu důchodců.

Zvýšení poplatku za doručení hotovosti Českou poštou na 35 korun od 1. září 2023 je mimo standardní sazebník pošty. Tento poplatek bude odečten z vyplácené částky důchodu.

Poplatek za doručení hradí ČSSZ pro osoby, které začaly pobírat důchod před rokem 2010 a mají nárok na alespoň jeden důchod od konce roku 2009. Pro ty, kteří začali pobírat důchod od roku 2010, se poplatek bude strhávat každý měsíc. Případné nesrovnalosti v částce důchodu je třeba řešit na pobočce pošty.

ČSSZ doporučuje důchodcům, aby si nechali peníze posílat na bankovní účet, což je možné změnit prostřednictvím žádosti. Úřad nabízí tiskopisy žádostí na svém portálu. Vyplněné a podepsané žádosti se podávají v okresních sociálních správách. Na účet registrovaných partnerů, dětí nebo vnoučat může být částka zasílána, pokud jsou důchodcovým opatrovníkem.

Při zakládání nového účtu by měli lidé zjistit, jestli je možné uplatnit "pravidla pro poukaz výplat důchodů na účty", upozornil úřad. Každá změna výplatního způsobu se provádí co nejdříve po doručení žádosti, obvykle od druhého výplatního měsíce po podání žádosti. Podle zákona by peníze na účet měly začít přicházet nejpozději od třetího výplatního měsíce po doručení žádosti.