reklama

Nařízení se nevztahuje na lidi, kteří se vracejí speciálními repatriačními letadly nebo nouzovými autobusovými linkami z evropských měst.

Lidé musí informovat ambasádu v zemi, ze které odjíždějí, nahlásit, kdy dorazí do ČR a jakým dopravním prostředkem. Vzhledem k uzavření hranic nefungují pravidelné přeshraniční železniční ani vlakové linky a není ani možné překročit hranice vozem taxislužby. Zastupitelské úřady proto doporučují lidem, kteří nejsou v zahraničí vlastním autem, aby se dopravili veřejnými dopravními prostředky nebo pomocí taxi na hraniční přechod, který poté přejdou pěšky. Na české straně hranice by si měli zajistit navazující dopravu.

Minsterstvo ale zároveň upozornilo, že navrátilci nemohou kvůli ochraně zdraví využít v Česku veřejnou dopravu ani taxi. Pokud jim nemohou zajistit odvoz z hranic rodinní příslušníci nebo známí, mohou lidé předem požádat o dopravu do místa bydliště policii, ta je doveze zdarma. Pokud si zajistí soukromý odvoz z hranice, nebude muset člověk, který je vyzvedl, do karantény pouze v případě, že všichni cestující budou mít po celou dobu jízdy nasazené roušky.

Opatření se vztahuje na všechny Čechy, kteří se dopraví do země individuálně. Naopak neplatí pro cestující ve speciálních letech, které vypravuje ministerstvo zahraničí, protože u nich ohlásí hygienikům informace o cestujících přímo ministerstvo. Česko v současnosti připravuje pouze jeden repatriační let, a to z Austrálie a Nového Zélandu, uskuteční se na počátku příštího týdne.

Hlásit se nemusí ani ti Češi, kteří k návratu využijí nouzové autobusy, i v tomto případě zajistí hlášení hygienikům přímo dopravce. Nouzové spoje jezdí z dvou desítek evropských měst, jejich provoz zajišťuje pět autobusových společností.

reklama