reklama

Češi nejméně důvěřují Poslanecké sněmovně, která získala stejně jako v červnu 32 procent kladných hodnocení. Následuje Senát s 36 procenty, což je polepšení o dva procentní body. Hejtmanům věří 40 procent lidí, meziměsíčně o čtyři procentní body více. Následují vláda se 41 procenty a krajská zastupitelstva, která mají stejně jako prezident důvěru u 43 procent veřejnosti.

"Podstatně lépe než všechny výše uvedené instituce jsou na tom obecní zastupitelstva, případně zastupitelstva městských částí a starostové. Důvěra k nim dosahuje úrovně více než tří pětin," uvedlo CVVM. Obecním zastupitelstvům i starostům vyjádřilo důvěru 63 procent dotázaných. V případě zastupitelstev je to polepšení o tři procentní body, u starostů pak o dva procentní body.

Se současnou politickou situací je spokojeno 18 procent Čechů, odpověď "ani spokojen, ani nespokojen" zvolilo 34 procent dotázaných. V porovnání s červnem se hodnocení politické situace významně nezměnilo a stále zůstává výrazně lepší než v letech 2012 a 2013.

Zároveň je podle statistiků patrná výrazná rozkolísanost spokojenosti s politickou situací v posledních třech, se dvěma hlubokými propady v květnu 2017 a v dubnu 2018. V posledním období je zřejmá tendence mírného zlepšování, kterou ovšem poněkud narušila poslední dvoje data sebraná po vynucené koronavirové pauze. "Teprve další výzkumy ovšem ukážou, zda jde o trvalejší změnu trendu, nebo jen o krátkodobý výkyv," dodalo CVVM.

reklama