Podle ní ministerstvo sice nabádá školy, aby se nesnažily rychle dohnat učivo, které se děti nestihly při výuce na dálku naučit. Tato snaha je ale v rozporu s nezměněnými centrálně organizovanými přijímacími zkouškami nebo maturitami, upozornila organizace. Vyjádření ministerstva školství ČTK zjišťuje.

Společnost EDUin apelovala na to, aby ministerstvo a Cermat vytvořily plán pro dva možné scénáře. Připravit by se měly na situaci, že školy budou v tomto školním roce fungovat normálně, ale nepodaří se jim dohnat vše z distanční výuky, a ke zkouškám půjdou proto zaostávající děti. Přihlédnout by měly i k možnosti, že by se školy kvůli epidemii znovu zavíraly a situace by se ještě zhoršila.

Podle zástupců EDUin data z různých průzkumů ukazují, že výuka na dálku nejhůře zasáhla sociálně znevýhodněné děti. "Zaostávající žáci začínají být díky návratu do škol a potřebě doučování dobře vidět a zaslouží si upravit podmínky tak, aby nemuseli kromě problémů s bydlením, s rodiči nebo se současnou školou překonávat další překážku v podobě neadekvátně nastavené závěrečné zkoušky," řekl analytik EDUin Jan Zeman. Podle něj by se bez úpravy zkoušek mohly dál zvětšovat rozdíly v přístupu ke vzdělávání mezi kraji a školami.

Společnost připomněla, že podle průzkumu školní inspekce má značné mezery v probraném učivu asi 14.500 dětí na prvním stupni základních škol, 22.000 žáků na druhém stupni a 18.000 studentů středních škol. Na prvním stupni bylo podle statistik ministerstva loni zhruba 555.000 dětí, na druhém stupni 407.000 a ve středních školách 433.000. Z hrubého odhadu podle EDUin vychází, že v učivu zaostává přibližně 5000 deváťáků a 4500 žáků v posledních ročnících středních škol. Podle školní inspekce může být těchto žáků ale ve skutečnosti i víc, protože se jejich nedostatky mohly projevit až po návratu do školy na začátku tohoto školního roku.

Ministerstvo se kvůli výuce na dálku snažilo v minulém školním roce vyjít žákům vstříc například tím, že u jednotných přijímacích zkoušek organizovaných Cermatem prodloužilo čas na vypracování testu z češtiny o deset minut a u matematiky o 15 minut. Zkoušky se kvůli epidemii posunuly z první poloviny dubna na začátek května. Školy se mohly rozhodnout jednotné přijímací zkoušky vynechat, většina u nich ale přesto zůstala. Kdo se hlásil jen na jednu školu s jednotnými přijímacími zkouškami, mohl psát testy dvakrát jako ten, kdo se přihlásil na dvě školy. Ze dvou pokusů se každému započítával lepší výsledek. Čas na testy se prodloužil i u maturit, u kterých výjimečně nebyly jinak povinné slohy a ústní zkoušky z jazyků.