Dufek očekává, že ke korekci maximálních cen ještě dojde, protože i po pondělním rozhodnutí vlády jsou stále velmi vysoké. Tvrdí také, že čeští občané platí největší ceny v Evropě, ať už se to týká pohonných hmot nebo plynu.

Řekl také, že Evropský hospodářský a sociální výbor, kterého je členem, připravuje materiál, který se zabývá stabilitou cen elektrické energie v návaznosti na jadrnou energii. Je podle něj potřeba stabilizovat cenu emisních povolenek. "Je velice špatná politika nechat volnou tvorbu cen, protože pak se povolenka stává spekulativním materiálem a neustále působí tlakem na cenu a nepůsobí tlakem na snižování CO2," řekl.

ČR by podle něj měla jasně říci, že je potřeba předělat celou systemizaci burzy, protože spekulativními nákupy se neustále zvedají ceny a doplácejí na to občané. "Není možné trpět chyby, které se rodí v Německu, aby je odnášel český občan," doplnil.