Pomoc bude dostupná pro velké podniky v různých odvětvích. Podpůrný režim bude spočívat v poskytování přímých finančních dotací k pokrytí dodatečných nákladů, které vznikly v důsledku výrazného zvýšení cen zemního plynu a elektřiny v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve srovnání s obdobím od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Evropská komise došla k závěru, že tento český podpůrný režim je "nevyhnutelný, vhodný a přiměřený" pro napravení ekonomických dopadů na členský stát. Tato podpora bude poskytována do konce prosince 2023.

Příjemci této podpory budou mít nárok na finanční pomoc, jakmile se tržní ceny zemního plynu a elektřiny vyšplhají nad stanovené maximální ceny v rámci tohoto plánu, a to přibližně na 210 eur/MWh (5 000 Kč/MWh) pro zemní plyn a 105 eur/MWh (2 500 Kč/MWh) pro elektřinu. Výše poskytované podpory bude odpovídat rozdílu mezi stanovenými stropními cenami a tržními cenami v roce 2023.