Nastavení je přísné a vedlo by k výraznému zvýšení cen za bezpečnostní služby, což by pro zákazníky nebylo únosné. Rutar, který je ředitelem pro strategické záležitosti ve společnosti M2C nabízející služby ostrahy a správy, a viceprezidentem české pobočky sdružení bezpečnostních profesionálů ASIS, to řekl ČTK.

Činnost bezpečnostních služeb v ČR nyní upravuje živnostenský zákon, právní úprava je ale podle resortu vnitra nedostatečná. Navíc přesné legislativní vymezení fungování bezpečnostních agentur, podobně jako ve většině zemí Evropské unie, si vláda dala za cíl ve svém programovém prohlášení. Rutar uvedl, že takovou normu v Evropě nemá kromě ČR už jen Německo a Rakousko. Návrh zákona MV podle vládních materiálů v minulosti opakovaně předkládalo ke schválení, a to už od konce roku 2012.

Současný návrh počítá mimo jiné se zavedením licencí pro bezpečnostní činnost a prováděním prověrek českých a zahraničních soukromých bezpečnostních služeb. V souvislosti s přijetím nové legislativy by měl počet firem z oboru klesnout ze současných zhruba 15.000 o deset procent, uvedlo MV v důvodové zprávě.

Snížení počtu podnikatelů v bezpečnostní činnosti považuje Rutar za přínos. Současný počet podle něj vytváří extrémně konkurenční prostředí. "Mnoho zadavatelů tendruje pouze na cenu - poskytovatelé jsou tak ekonomicky závislí na objemu, tedy kvantita je důležitější než kvalita," uvedl.

Ministerský návrh je podle Rutara velmi jednostranný. Držitelům licence a jejich zaměstnancům zadává proti současnému stavu neúměrné množství povinností, ale téměř žádné pravomoci, míní.

"Velmi podobné je to s právní ochranou samotných pracovníků vykonávajících bezpečnostní činnost. V mnoha případech jsou takoví pracovníci v první linii –⁠ jsou na místě téměř okamžitě, kdy nastane katastrofa, mimořádná událost či teroristický útok," řekl dále. V tomto směru je podle něj návrh nedostačující. Poskytovatel bezpečnostních služeb bude ve svých pravomocích nadále vázán hlavně trestním a občanským zákoníkem. Nový zákon mu pouze doplní administrativní zátěž, upozornil.

Požadovaná prověrka zaměstnanců bezpečnostních služeb povede podle Rutara k navýšení nákladů na pracovníky a tedy i zvýšení cen pro koncového odběratele. Zákaznici budou tak chtít snížit počet bezpečnostních pracovníků u dané budovy, ale už v současné době jich je mnoho na nezbytně nutném minimu, které je dáno například požárními předpisy.

Problém Rutar vidí také v tom, že navrhovaná norma podle něj dává neomezenou, nepřiměřenou a především nekontrolovatelnou pravomoc tajným službám. "Právě tato skutečnost nás může zavést do dob dávno minulých," dodal.