Starostové chtějí rozšířit okruh firem, od nichž strany a hnutí nesmějí podle zákona přijímat žádné dary. Hnutí v poslední době čelilo několika kauzám, mimo jiné se týkaly právě darů, které dostalo.

Zhruba před půl rokem se objevila kritika hnutí ohledně darů od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Některé dary údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. V té době vedení STAN hovořilo o tom, že připraví novelu zákona, která zpřísní financování stran. Hnutí se také tehdy rozhodlo vrátit všechny dary od firem, které dostalo od loňských sněmovních voleb zhruba do poloviny ledna. Šlo o víc než tři miliony korun. Hnutí Starostů také postihla korupční kauza Dozimetr spojená s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání také bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček.

Omezení, které hnutí nyní navrhuje, se týká hlavně firem, ve kterých má majetkovou účast stát nebo státní podnik, právnické osoby se sídlem v zahraničí nebo na tuzemské firmy, jejichž skutečným majitelem ale není český občan nebo občan státu EU. "Zjednodušeně lze shrnout, že dary či jiná bezúplatná plnění nebudou moci politické strany a hnutí přijímat od subjektů, které nemají žádnou vazbu (např. sídlo) k České republice, případně Evropské unii," shrnulo obsah návrhu ministerstvo vnitra (MV).

Úřad uvádí, že ačkoli jde o zákon, který je v jeho působnosti, odvíjí se nastavení pravidel politické soutěže do značné míry od uvážení zákonodárce. "Navržená regulace financování politických stran a hnutí ze soukromých zdrojů nepředstavuje zásadní omezení volné soutěže politických stran, a tedy nevybočuje z ústavních mantinelů," uvedlo MV a zaujalo kladné stanovisko.

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo vládě zaujmout neutrální postoj. Uvedlo však, že některé okolnosti nově navrhované právní úpravy lze považovat za sporné či případně přinášející nezamýšlené důsledky. Poukazuje například na to, že firmy by nesměly přijmout dar od firmy, která nemá zapsané nebo skutečné sídlo v ČR. Upozorňuje v této souvislosti, že strany by musely prověřovat, zda firma nemá skutečné sídlo v zahraničí.

Neutrální stanovisko zaujalo i ministerstvo financí. Poukazuje však na navrhovaný zákaz přijmout dar od právnické osoby, která nesplnila zákonnou povinnost zveřejnit svoji poslední účetní závěrku v rozsahu stanoveném zákonem o účetnictví. Ministerstvo financí však upozorňuje, že zákon o účetnictví vyžaduje zveřejnit nejen účetní závěrku, ale i výroční zprávu u těch účetních jednotek, které mají povinnost ji sestavovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené předsedou KDU-ČSL Marianem Jurečkou by přivítalo úpravu valorizace příspěvků za hlasy a mandáty. ""Z věcného hlediska považujeme některé části návrhu za příliš limitující, obzvláště pokud jde o přijímání darů ze zahraničí. Dále návrh neobsahuje úpravu valorizací příspěvků za mandáty a hlasy, kterou považujeme za potřebnou a žádoucí," uvedlo MPSV. Ministerstvo zahraničních věcí by přivítalo komplexnější úpravu zákona předloženou jako vládní návrh, který by byl podroben širší diskusi.