reklama

"Naším cílem je prosazovat medicínu založenou na vědeckých důkazech. Chceme, aby se k lékařům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, ale i k tvůrcům politik a k celé veřejnosti, dostaly rychle a v dostupné podobě ověřené a aktuální vědecké poznatky o nemoci covid-19," uvedl Miloslav Klugar z Českého národního centra Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEBHC-KT) při Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity,

Klugar je zároveň ředitelem českého Cochrane centra, což je celosvětová iniciativa zpřístupňující informace z oblasti medicíny. "Věříme, že tak současně přispějeme k omezení šíření nepravdivých či zkreslených zpráv vztahujících se této nemoci a její léčbě," uvedl Klugar.

K dnešku jsou v knihovně Cochrane dostupné tři kolekce konkrétně zaměřené na důkazy důležité pro intenzivní péči, kontrolu infekce a účinné možnosti odvykání kouření během pandemie. Další překlady se připravují.

reklama