"Situace v kanceláři veřejného ochránce práv je velice dobrá. Nedochází k žádným problémům. Situace se velmi zklidnila. Projednání věcí se zrychlilo," řekl členům výboru Křeček. Podotkl, že úřad se více než 160 zaměstnanci by byl špatný, pokud by přestal kvůli rezignaci zástupkyně pracovat. "Pracujeme dále, jako by k tomu nedošlo," dodal.

Ředitelka právní sekce Kanceláře veřejného ochránce práv Jana Gregorová uvedla, že úřad neprochází jednoduchým obdobím. Mrzí ji, že kancelář poutá pozornost vnitřní situací, nikoli svou činností, byť v ní podle ní pracují špičkoví právníci. "Sdílíme stále stejné ideály, se kterými jsme nastupovali, stále stejné hodnoty," zdůraznila Gregorová, která podotkla, že v úřadu je již od prvního ombudsmana Otakara Motejla.

Křeček poznamenal, že jeho priory jsou dány zákonem. Jde podle něho o včasné a řádné zodpovídání podnětů obyvatel a vyjadřování se k činnosti státních orgánů. "A na nedostatky, které zjistíme, buď upozorňovat vládu, nebo tyto otázky zveřejňovat," dodal.

Křeček a Šimůnková měli dlouhodobě rozdílné postoje. Ombudsman už dříve v reakci na zdůvodnění jejího oznámeného odchodu řekl, že s další spoluprací počítal a je mu líto, že v rozhodování Šimůnkové převážily emoce.

Od července Křeček odebral Šimůnkové veškerou agendu. Dodatečně to zdůvodnil prodlevami při řešení kauz. Šimůnková to odmítla. Petiční výbor se v červenci zabýval situací několikrát. Ve sporu se nepřiklonil k žádné ze stran.

Funkci Šimůnková pozbude 1. září. Pokud se pozice zástupce ombudsmana uvolní před skončením funkčního období, volba se koná podle zákona o veřejném ochránci práv do 60 dnů. Zástupce vybírá Sněmovna z kandidátů, které navrhnou prezident republiky a Senát. Hlava státu a horní komora mohou nominovat po dvou adeptech, návrhy mohou být i shodné.