"Už přes rok trvá barbarská ruská agrese vůči Ukrajině. Od prvního dne Česká republika pomáhá Ukrajincům s obranou a obnovou jejich území, a to i v oblasti dopravy. Poskytujeme provizorní mosty, které nahrazují zničenou infrastrukturu. Podílíme se na transportu ukrajinského obilí na světové trhy. České tramvaje a autobusy pomáhají ukrajinským městům obnovovat vozový park systémů hromadné dopravy. V dopravní pomoci jsme připraveni pokračovat i nadále,“ uvedl Kupka v tiskové zprávě.

Zástupci více než dvou desítek států ze tří kontinentů, kteří se na polsko-ukrajinské hranici sešli, se zabývali také možnostmi budoucího obnovení dopravních a logistických tras spojujících Ukrajinu se zbytkem Evropy a se světem.

"Válka na Ukrajině nám ukázala, jak důležité je mít kvalitní dopravní spojení mezi zeměmi EU a jejich sousedy. Proto jsme v revizi celoevropské dopravní sítě TEN-T, kterou jsme vyjednali během našeho českého předsednictví EU, zahrnuli Ukrajinu a Moldavsko do systému evropských dopravních koridorů,“ připomněl Kupka.

Kromě samotného jednání ministr také navštívil hraniční přechod Korczowa-Krakovets, který představuje klíčový uzel pro přepravu humanitární pomoci a vybavení na Ukrajinu.

"Hraniční přechod Korczowa jsem navštívil téměř přesně po roce. Loni v březnu jsem zde viděl tisíce lidí, kteří prchali před válečným běsněním. Dnes jsem zde byl svědkem propracovaného logistického systému, díky kterému Ukrajina získává tolik potřebnou materiální pomoc," uvedl po návštěvě ministr dopravy.

Na okraj společného jednání se Kupka sešel i se svými protějšky z Ukrajiny, Británie a Švédska. S náměstkyní ukrajinského ministerstva infrastruktury Oleksandrou Azarchinovou jednal o zapojení českých firem do obnovy poničených silničních a dálničních mostů. Řešili také možnost pomoci s výcvikem ukrajinského leteckého personálu.

Hlavním tématem jednání s britským ministrem Markem Harperem byly zkušenosti, které má Británie s výstavbou vysokorychlostních tratí a spolupráce v železniční dopravě. Se švédským ministrem infrastruktury a bydlení Andreasem Carlsonem, jehož země toto pololetí předsedá Evropské unii, Kupka hovořil o aktuálním stavu jednání o změnách emisní normy Euro 7.

reklama