Lékárníci chtějí podle komory pacientům poskytovat komplexnější péči a jsou připraveni přijmout nové kompetence, které by zdůraznily jejich odbornost a zároveň měly pozitivní vliv na léčbu. S tím se podle delegátů sjezdu pojí nutnost změny systému odměňování lékárenské péče, která zaručí, aby lékárenská péče zůstala nejsnáze dostupnou zdravotní službou pro všechny pacienty.

Komora upozornila na to, že lékárenství je ze zdravotnictví dlouhodobě nejvíce podfinancovaný obor. Uvedla, že v posledních 15 letech se reálný příjem lékáren ze zdravotního pojištění snížil o více než pětinu. "Navíc se úhrady a ceny léků vlivem tzv. revizí snižují. Není výjimka, že se úhrada léku sníží revizí z 500 Kč na 200 Kč, čímž se sníží i odměna za práci lékárníka při výdeji stejného léku o 60 procent. Chceme, aby odměňování v lékárenství bylo spravedlivé, snížilo závislost odměny lékárníka na ceně vydávaných léků a preferovalo péči poskytnutou pacientům," uvedl prezident komory Aleš Krebs.

Lékárníci chtějí mít nově možnost mimořádného výdeje léku vázaného na lékařský předpis. Podle nich by tato nová kompetence významně pomohla především chronickým pacientům, kteří potřebují svůj lék a mohou se dostat do situace, kdy jim lék dojde a nemohou se pro předpis dostat ke svému lékaři. V současné době musí lékárníci pacienta odkázat na pohotovost či jiného lékaře, který jim lék předepíše.

Další zásadní pravomocí, kterou lékárníci požadují, je možnost nahlížení do lékového záznamu pacienta po delší dobu, tedy pět let, a jeho rozšíření. Komora požaduje doplnění lékového záznamu pacienta o léky aplikované v ambulantní a nemocniční péči a také náhled do připravované elektronické standardizované propouštěcí dokumentace pacientů.

Česká lékárnická komora sdružuje lékárníky a jakožto samosprávná nepolitická stavovská organizace dohlíží na to, aby lékárníci řádně a nezávisle vykonávali svá povolání. Zároveň posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů.