Personální služba byla zřízena po celou dobu existence ozbrojených sil samostatného československého a českého státu, působila i u československých zahraničních jednotek. Před deseti lety byla zřízena Agentura personalistiky Armády ČR. Podřízena je přímo náčelníkovi generálního štábu, v jejím čele stojí ředitel, v současné době ji řídí plukovník Vladimír Studený. Na starosti má nejen nábor, zabývá se i vzděláváním vojáků. "Vojákům řídí služební kariéry, hodnotí jejich profesní připravenost, zkoumá atmosféru v týmech a připravuje je na civilní kariéru," uvedla armáda.

Za deset let své existence agentura zaevidovala přes 80.000 zájemců o službu v armádě, přes 16.000 z nich přijala do služebního poměru vojáka z povolání. Z více než 11.000 uchazečů pak téměř 4500 zájemců zařadila k aktivní záloze.

Na letošní rok si ministerstvo obrany stanovilo jako rekrutační cíl přijetí 2200 osob, z toho 500 by měli představovat studenti Univerzity obrany. S náborem má pomoci i virtuální středisko, které chce obrana brzy zřídit.

Podle Koncepce výstavby Armády ČR by česká armáda do roku 2030 měla mít 30.000 vojáků a 10.000 příslušníků aktivní zálohy. Dosažení tohoto cíle Studený označil za největší výzvu. "Do svých řad láká nejen armáda, ale také ostatní bezpečnostní složky. Všichni lovíme takzvaně ve stejném rybníku. Potřebujeme lidi fyzicky zdatné, psychicky odolné a schopné plnit náročné úkoly za použití nejmodernější techniky, která na uživatele klade vysoké nároky," poznamenal. Podle tiskového oddělení generálního štábu měla Česká republika na počátku letošního roku 27.197 vojáků, z toho přímo v armádě jich sloužilo 22.866. Aktivní záloha měla na počátku roku 4191 příslušníků.

Kromě náboru má Agentura personalistiky na starosti i řízení služební kariéry vojáků. Hodnotí jejich profesní kvality, vede jejich evidenci a stará se o jejich vzdělávání. Vojáky i občanské zaměstnance posílá na jazykové i odborné kurzy, a to i do zahraničí.

Vojákům, kterým zaniká služební poměr, armádní personalisté zajišťují rekvalifikaci a ve spolupráci s dalšími odborníky i aktivity, které jim usnadňují přechod do civilu.

reklama