Pavel zopakoval, že postup výběru bude průhledný. "Oslovil jsem široké spektrum právnických institucí, aby nominovaly vhodné kandidáty," uvedl. Připomněl také, že s výběrem kandidátů mu bude pomáhat skupina odborníků. "Celý proces budu průběžně a velice pečlivě sledovat a aktivně se ho také od počátku účastním. Nakonec vám navrhnu pouze takové kandidáty, s jejichž kvalitami budu sám naprosto souznít," zdůraznil prezident.

S žádostí o návrhy kandidátů se Pavel obrátil na 23 institucí, aby mu předložily kandidáty na nové ústavní soudce. Nominanty bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel, který vede ústavní právník Jan Kysela. Ústavní soudce Pavel jmenuje ve chvíli, kdy bude panovat shoda mezi Senátem a prezidentovým konzultačním panelem.

Kandidáty bude panel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu. Pavel už dříve podotkl, že hodlá zohlednit i hodnotovou orientaci a světonázor.

Tento týden Pavel v principu nevyloučil, že by se ústavními soudci mohli stát i lidé z prostředí politiky. Domnívá se, že by to mohlo Ústavnímu soudu spíše prospět než uškodit. Média v posledních dnech spekulovala o tom, že by na ústavního soudce mohl být navržen dlouholetý poslanec Marek Benda (ODS).

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. Už k 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip. Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek.

Pavel se sejde se třemi adepty na ústavní soudce 3. dubna

Prezident Petr Pavel se s prvními třemi adepty na ústavní soudce sejde 3. dubna, poté oznámí jejich jména. Uvedl to dnes na tiskové konferenci při své návštěvě v Senátu. Řekl, že se senátory konzultoval proceduru výběru, nikoli konkrétní adepty, neboť jejich jména zatím ještě nejsou veřejně k dispozici. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) proceduru ocenil a uvítal by, kdyby Senát návrhy obdržel v první třetině dubna, a mohl je tak projednat do začátku května, kdy končí mandát třem dosavadním soudcům.

Tři kandidáti podle Pavla už prodělali odbornou prověrku v rámci prezidentského konzultačního týmu pro výběr ústavních soudců a sejde se s nimi v pondělí. "Vzápětí pak je možné o těch jménech už hovořit," uvedl prezident. Dodal, že s nimi chce seznámit předsedu Senátu a předsedy výborů, kteří nominace budou posuzovat.

Kdyby se k adeptům objevily vážné výhrady, chtěl by se prezident pokusit najít nějaký kompromis. "Vždycky je lepší se věcně domlouvat než věci posouvat do nějakého konfliktu. Takže pokud by ke kterémukoli z navržených jmen byly nějaké zásadní výhrady, tak jsem připraven nejenom já, ale i s konzultačním týmem se nad těmi výhradami zamyslet a pokusíme se dojít k nějakému kompromisnímu stanovisku," řekl Pavel.

Vystrčil k tomu uvedl, že pokud by Senát dostal informaci o kandidátech v první třetině dubna, teoreticky by ještě mohl zvládnout jejich včasné schválení. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. K 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip.

Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek. Výběr dalších nominantů na tato místa bude vycházet z návrhů více než dvaceti oslovených právnických institucí, řekl Pavel. Návrhy bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel v čele s ústavním právníkem Janem Kyselou. Ústavní soudce chce prezident, jak uvedl minulé pondělí, jmenovat v případě nalezení shody mezi Senátem a konzultačním panelem.

Kandidáty hodlá Pavel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu. Při výběru bude brán zřetel i na "regionální rozrůzněnost" ve vztahu k životní zkušenosti i k právnickým fakultám, kde soudci studovali nebo působí. Výběr bude zohledňovat i věkovou a genderovou vyváženost, stejně jako hodnotovou a názorovou různorodost, aby nebyl soud složen pouze z konzervativců nebo liberálů. Důraz hodlá Pavel klást i na hodnotovou orientaci a světonázor.

Soudcovská unie dnes podle serveru Česká justice rozhodla, že prezidentovi jako kandidáty na ústavní soudce navrhne bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxu, bývalou soudkyni NSS Danielu Zemanovou a prezidenta Soudcovské unie Libora Vávru. Městský soud v Praze Pavlovi navrhl místopředsedkyni tohoto soudu Veroniku Křesťanovou a vrchní soudy podle informací České justice chtějí doporučit soudce Roberta Fremra.

reklama