"Prezident republiky Petr Pavel jmenuje v pátek dne 4. srpna 2023 ve 13:00 na Pražském hradě soudce a členy vedení Ústavního soudu," uvedl odbor komunikace KPR na webu Pražského hradu.

Ústavní soud je tvořen 15 soudci, kteří rozhodují ve čtyřech tříčlenných senátech nebo v plénu. Některá procesní rozhodnutí svěřuje zákon i jednotlivým soudcům. Soudce jmenuje se souhlasem Senátu prezident republiky na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu není zakázáno. Předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu jmenuje prezident samostatně z řad soudců ÚS.

Senát ve středu vyslovil souhlas se třemi navrženými kandidáty na ústavní soudce. Největší kontroverze budilo jméno někdejšího místopředsedy Mezinárodního trestního soudu Roberta Fremra. Pavel sdělil, že jeho nominace mu byla jednoznačně doporučena.

"O to více jsem byl překvapen, když jsem se před dvěma týdny dozvěděl o námitkách vůči jeho osobní integritě, vycházejících z kauzy, kterou soudil v 80. letech. Položil jsem si otázku, zda bych ve snaze vyhnout riziku neúspěchu nebyl sám tím, kdo způsobuje určité bezpráví. Zatím jsem totiž nedostal žádná fakta, která by prokázala, že Robert Fremr jako soudce nebo jako člověk tehdy selhal," poznamenal prezident.

Kromě Fremra souhlasili senátoři i se jmenováním obou dam. Jde o místopředsedkyni Městského soudu v Praze Veroniku Křesťanovou a profesorku z katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Kateřinu Ronovskou.

Prezident Pavel už dříve prosadil tři kandidáty na ústavní soudce, které na počátku června jmenoval do funkce. Jsou jimi bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, profesor ústavního práva Jan Wintr a někdější prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. O Baxovi se nejčastěji spekuluje jako o možném nástupci Pavla Rychetského.