reklama

Díky dohodě je podle Petříčka i lépe možné odmítat vydání lidí do Hongkongu v případě, že existuje podezření na reálné nebezpečí porušování lidských práv.

Městská část Praha 3 v srpnu vyzvala Petříčka, aby se zasadil o vypovězení extradiční smlouvy, nebo aby poskytl písemné garance, že občané Hongkongu nebudou při návštěvě Česka zadrženi policií na základě čínské žádosti. Učinila tak v souvislosti s pozváním k návštěvě hongkongského opozičního aktivisty Simona Chenga. Ministr to odmítl a Chengovi cestu nedoporučil, městská část by podle něj měla zvážit zajištění účasti na některé z akcí alternativním způsobem, například prostřednictvím videokonference.

Bez extradiční dohody by podle Petříčka stěží bylo možné dosáhnout vydání osob hledaných v České republice. Ve vztazích s Hongkongem sice platí řada mnohostranných smluv či úmluv, které obsahují extradiční doložky, například Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu nebo Úmluva OSN proti korupci. Na některé trestné činy, například vraždu, ale v tomto případě mezinárodní smlouvy nemyslí.

Hongkong však na rozdíl od ČR pro účely vydání vyžaduje smluvní základ, uvedla Gabriela Bláhová, ředitelka mezinárodního odboru trestního ministerstva spravedlnosti. Zároveň by z důvodu existence mezinárodních smluv vypovězení extradiční dohody neznamenalo to, že by Hongkong nemohl žádat o vydání občanů z Česka.

Náměstek ministra Martin Smolek zároveň zmínil, že extradiční dohoda umožňuje odmítnout vydání osob do Hongkongu, a to díky článku 7. Podle něj "osoba nebude předána, pokud dožádaná smluvní strana má závažné důvody domnívat se, že žádost o předání (ač údajně podávána na základě trestného činu, pro který předání může být povoleno) byla ve skutečnosti podána pro účely trestního stíhání nebo potrestání na základě rasové příslušnosti, náboženství, pohlaví nebo politických názorů."

Podle Petříčka nemůže Česko poskytnout záruky, že Cheng nemůže být zatčen. "Kdybychom takovou záruku poskytli, porušili bychom právní řád České republiky," řekl. "Představa, že ministerstvo zahraničních věcí může bránit policii ve výkonu jejích povinností, je podobně naivní, jako myslet si, že když platnost dohody ukončíme, tak problém zmizí," dodal.

Ministerstvo také zdůraznilo rozdíl mezi zadržením a vydáním osoby. "Policista na letišti, když přiletí občan Hongkongu, vůči kterému směřuje zatýkací rozkaz, musí provést základní úkony. Musí osobu zadržet, aby zjistil, že se skutečně jedná o osobu, vůči které směřuje zatýkací rozkaz. Ale to je pouze moment zadržení, a to zdaleka není moment vydání," upozornil Smolek.

reklama