"Vidíme, že zájem o situaci na Ukrajině se prudce zvýšil a dosáhl maxima, které výrazně překonalo i vrchol zaznamenaný v březnu roku 2014," uvedlo CVVM. "Aktuální situace vzniklá po otevřené invazi na Ukrajinu ze strany Ruské federace zájem české veřejnosti zvýšila na dosud nebývalou úroveň." Zhruba pětina lidí vývoj na Ukrajině naopak nesleduje.

Zájem tuzemské veřejnosti o dění na Ukrajině podle CVVM překonává i dřívější zájem o vývoj uprchlické krize na podzim roku 2015 či o situaci kolem Islámského státu v roce 2016. Zájem sílí se stoupajícím dosaženým vzděláním a s obecně rostoucím zájmem o politiku. Vyšší zájem vyjadřují respondenti s dobrou životní úrovní, nižší pak mladí lidé ve věku 15 až 19 let.

Čtyři z pěti respondentů považují válku na Ukrajině za hrozbu pro evropskou bezpečnost, tři čtvrtiny ji pak vnímají jako ohrožení bezpečnosti ČR a 72 procent se obává ohrožení míru ve světě. Častěji ji jako hrozbu vnímají ženy oproti mužům.

"Z časového srovnání můžeme vidět, že vnímání situace na Ukrajině jako bezpečnostní hrozby se oproti poslednímu srovnatelnému výzkumu z dubna 2018 výrazně změnilo ve směru nárůstu pocitu ohrožení," napsalo CVVM.

Průzkumu, který se uskutečnil od druhé poloviny března do 9. května, se zúčastnilo 845 lidí ve věku nad 15 let.