"S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl o skonu Vašeho otce," uvedl Zeman a vyjádřil soustrast celé rodině i blízkým Gorbačova. "Občas slýcháme, že s odchodem člověka odešla jedna epocha," podotkl. Často podle něj jde o vyprázdněnou frázi, v případě Gorbačova ale slova o odchodu jedné epochy platí bezezbytku.

V kondolenci napsal, že jméno Gorbačova je spojeno s hlubokými proměnami v Sovětském svazu, které radikálně změnily politickou mapu světa a zásadně ovlivnily i osudy České republiky. Uvedl, že někdejší sovětský prezident přinesl svobodu a demokracii desítkám milionů občanů Sovětského svazu.

"Jeho dřívější vnitropolitické reformy byly ale také inspirací a impulsem pro pohyby i v dalších tehdejších socialistických zemích včetně Československa. Díky Michailu Sergejeviči jsme získali podmínky k nenásilné změně režimu a začali psát novou kapitolu našich dějin," podotkl Zeman.

Dále uvedl, že si Gorbačova váží jako jednoho z největších světových státníků. "Přestože on sám musel bohužel poznat, že doma nikdo není prorokem," doplnil. Zeman si cenil jeho obrovských zkušeností, znalostí a energie. "Považoval jsem za čest nazývat Vašeho otce svým přítelem," napsal dceři Gorbačova. Připomněl vzájemná setkání, naposledy v roce 2017 během návštěvy Ruska.