reklama

"Prognóza lymfomu se možná ze všech nádorových onemocnění zlepšila nejvíce," uvedl Klener. Pro pacienty je dostupné celé spektrum léčby včetně biologické a imunoterapie. U Hodgkinova lymfomu, který postihuje zejména mladé muže, se vyléčí 90 až 95 procent pacientů. U nejčastějších typů se vyléčí více než polovina pacientů. "Záleží na rozsahu postižení," dodal.

Lymfom je společný název pro několik desítek nádorových onemocnění. Typy se liší průběhem, prognózou i léčbou. "Charakteristické je postižení mízních uzlin, které jsou často zvětšené, ale nebolestivé. Nemocný nemusí mít v úvodu žádné příznaky, onemocnění se ukáže například při jiném vyšetření," řekl David Belada z IV. interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Může vzniknout kdekoli v těle. Jde o onkologické onemocnění jednoho druhu bílých krvinek, které tvoří lymfatickou tkáň. Projeví se nejčastěji únavou, hubnutím, pocením, horečkou bez infekční příčiny. Mohou se objevit také bolesti břicha, zhoršený dech nebo kašel. Nemoc má podle Klenera genetickou příčinu, kromě běžného zdravého životního stylu neexistuje žádná prevence, která by snížila riziko vzniku.

"Nejlepší prevence je chodit na preventivní prohlídky. Běžný rentgenový snímek hrudníku a ultrazvuk břicha pomůže odhalit nejen počáteční stádium lymfomu, ale případně i jiná onemocnění," dodal Klener.

Non-Hodgkinovy lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, opět častěji u mužů, střední věk při diagnóze je 50 let. Celkově se výskyt pohybuje v rozmezí 2,6 až 2,9 případu na 100.000 obyvatel. Muži onemocní častěji než ženy, v poměru tři ku dvěma. V Evropě i USA jsou dva vrcholy výskytu onemocnění, a to ve 30. a 60. roce života.

Péče o nemocné s lymfomy se v ČR soustřeďuje do specializovaných center. Komplexní léčbu poskytuje sedm center, kde je také možnost v případě potřeby provést transplantaci krvetvorných buněk. Hlavní léčebnou metodou Non-Hodkginova lymfomu je chemoterapie, eventuálně transplantace kostní dřeně. K zastavení rakoviny mízních uzlin také napomáhá cílená biologická léčba. Pacientům je k dispozici skupina Lymfom HELP, případně specializovaný web. Informace jsou dostupné i formou komiksu.

reklama