Velitelský post byl předán dnes v Olomouci při slavnostním nástupu příslušníků velitelství pozemních sil, které mají přibližně 13.000 vojenských profesionálů.

"Mezi hlavní výzvy (nového velitele) patří doplnění personálu, protože u pozemních sil stále chybí téměř 3500 vojáků," upozornil Řehka, podle kterého lidé jsou nejdůležitější součástí každé armády. "Války nevyhrává technika nebo zbraně, ale lidé, kteří techniku obsluhují," podotkl Řehka. Odcházející Jung i jeho nástupce Náhončík podle Řehky patří mezi velmi kvalitní velitele se zkušenostmi z působení v aliančních strukturách i na zahraničních misích. Velitelské funkce se Náhončík ujme v době, kdy pozemní vojsko postupně dostane nová bojová vozidla pěchoty, tanky, houfnice či bezpilotními prostředky. "Jedna věc je zbraně nakoupit, druhá je zavést a naučit se s nimi bojovat a posílit jimi bojeschopnost pozemních sil. To je velký úkol, který nového velitele čeká," řekl Řehka.

Náhončík novinářům řekl, že doplnit početní stavy důstojníků, praporčíků a vojáků bude složité. "Je to obrovské penzum lidí," komentoval 3500 chybějících příslušníků Náhončík. Část volných pozic lze obsadit pomocí náboru nových vojáků. "Bude to o zájmu veřejnosti, zda lidé chtějí či nechtějí sloužit v české armádě," řekl Náhončík. Důraz v personálních věcech bude nutné klást také na výchovu a přípravu vojáků ve vojenských školách. Výchova nových důstojníků a praporčíků ale zabere několik let.

Řehka dnes v Olomouci zopakoval, že za posledních několik desetiletí nebylo Rusko a NATO blíže reálnému ozbrojenému konfliktu než nyní. V případném vojenském střetu aliance s Ruskem by největší tíhu české účasti neslo právě pozemní vojsko. Za hlavní prioritu proto Řehka považuje dosažení maximální bojeschopnosti české armády. Velení armády ve stínu ruského útoku na Ukrajinu reviduje obranné scénáře a plány, připravuje se také na možné budoucí konflikty. "V konečném důsledku je ale nakonec válka vždy souboj vůlí. Nesmíme ani jako vojáci, ale ani jako celá společnost připustit nahlodání naší vůle k obraně," upozornil Řehka. Česká společnost už podle něj začala brát obranu státu vážně, což je dobrá zpráva.

Náhončík dosud působil jako zástupce velitele pozemních sil. Po vysokoškolském vzdělání začal u armády sloužit v roce 1992 jako velitel čety u tankové divize, následně prošel několika velitelskými posty včetně velitele 4. brigády rychlého nasazení. Sloužil v zahraničních vojenských misích na Balkáně i v Afghánistánu. Dosavadní velitel pozemních sil Jung v armádě končí po uplynutí svého vojenského závazku.