Čím delší doba od události uplynula, tím obtížnější bylo ryby vylovit, protože se rychle rozkládaly. "Ve čtvrtek už jsme vytahovali jednotlivé velké kusy. Malé ryby už byly v takovém stupni rozkladu, že se stačilo dotknout a šly ke dnu," řekl Švec. Množství ryb nad Jamborovým jezem odhadoval ve středu jeho kolega z pobočného spolku Lednice Luboš Řehák ještě na desítky tun. Některé ryby se však rozložily, část odplavala po proudu k Břeclavi. "Bez hasičů bychom výlov nezvládli, za jejich ochotu nám pomoct s likvidací škody děkujeme," řekl Švec.

Rybáři ve čtvrtek ráno žádali Povodí Moravy, aby dočasně pustilo z Novomlýnských nádrží více vody, aby se ryby odplavily dále za Jamborův jez, kde se loví snáze než nad ním. Povodí však žádosti nevyhovělo. "Není možné pustit 60 metrů krychlových za vteřinu. Tak výrazná manipulace vyžaduje pokyn krajského vodoprávního úřadu. My nemůžeme činit takové manipulace mimo manipulační řád. Je potřeba postupovat formálně správně," řekl ČTK mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Aktuálně odtéká podle informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu okolo 11 metrů krychlových.

Rybám pod nádržemi chyběl kyslík kvůli velkému množství sinic, které měly minulý týden ideální podmínky k růstu, a také kvůli tomu, že povodí pouštělo vodu přes elektrárnu. Ta je neokysličená, protože se nepotkává se vzdušným kyslíkem. Až v neděli ráno povodí elektrárnu odstavilo z provozu.

Podle Švece by bylo nyní dobré, kdyby bylo chladněji a zároveň bylo možné řeku intenzivnějším odtokem propláchnout. "I když chápu, že vody v přehradě není nazbyt. Každopádně doufám a věřím, že tato situace povede do budoucna k úpravě manipulačního řádu, aby se taková situace neopakovala," řekl Švec. Minimálně rybáři dlouhodobě požadují, aby mohl být pod nádržemi oxymetr, který by okamžitě signalizoval úbytek kyslíku, aby bylo možné včas reagovat. Povodí jeho instalaci dosud nepovolilo.

Kvůli úhynu podal jeden z rybářů na Povodí Moravy trestní oznámení. To však uvedlo, že na přehradě postupovalo v souladu s vedením Moravského rybářského svazu, což potvrdil ČTK tajemník svazu Václav Habán.

Úhyn patří k největším za poslední roky. V Bečvě před dvěma lety uhynulo 40 tun ryb kvůli úniku kyanidu, v rybníku Nesyt před čtyřmi lety kvůli nedostatku kyslíku 100 tun. A to se nyní ještě lednickým rybářům podařilo tuny ryb zachránit, kdy je ze Zámecké Dyje, kterou couvaly před neokysličenou vodou, pustili přes turbínu Maurské vodárny do Staré Dyje.