reklama

"Informace o kvalitě a stáří bytového fondu jsou významné k aktivitám ve stavebnictví," uvedl ředitel. Školství podle dat plánuje, jaké učební a studijní obory otevře či utlumí, obce pak projekty ke zlepšování kvality života, k rozvoji území, kapacit školek i domovů pro seniory i k přeshraničním projektům. Data také pomáhají sestavovat jízdní řády.

"Už byla dříve v kraji využita pro zásady územního rozvoje, přeshraniční územní koncepci Českého lesa, ke struktuře pracovních míst v obcích, směrovým vyjížďkám za prací a do škol, k rozvoji regionální dopravní sítě a k analýze ekonomické základny kraje z hlediska profesní struktury a věku zaměstnanců," uvedl Chlad. Informace získané ze sčítání pomohly také při poskytování kotlíkových dotací na výměnu zastaralého vytápění.

Podle Lenky Hamouzové z ČSÚ data hojně využívají magistrát, kraj, města a obce. "Úherce třeba díky nim doplnily obecní kroniku o vývoj obyvatel a volebních výsledků až 70 let starých," uvedla Hamouzová. Rabštejn zjistil, že není nejmenším městem ve střední Evropě. Nemocnice Plzeňského kraje si zase nedávno nechaly zpracovat věkovou strukturu obyvatel podle území. Získaly tak odhady, kdy a kolik vakcín mají zajišťovat. Využívá je také hospodářská komora pro členské firmy a z velkých podniků třeba Prazdroj. "V Ústeckém kraji například díky nim živnostníci začali podnikat ve stylu hodinového manžela," uvedl Chlad.

Letošní sčítání označil za přelomové. Bude primárně on-line přes počítač nebo chytrý telefon. "Bude jednoduché, rychlé s možností nápovědy a při on-line sběru údajů bezkontaktní," uvedl Chlad. Zjišťované údaje, tedy 29 otázek, byly redukovány zhruba na polovinu, co nejvíce budou využívány administrativní zdroje dat. "Pokud má čtyřčlenná rodina připravené všechny údaje, stihne vyplnit formuláře za 20 až 30 minut," uvedla Hamouzová. Mladí by měli pomáhat starší generaci.

Vzhledem k pandemii koronaviru ČSÚ očekává, že až 70 procent lidí vyplní data on-line. "K tomu by bylo dobré, aby byly otevřené knihovny s veřejným internetem," uvedl Chlad. Vyplnění údajů je povinnost, jinak hrozí pokuta až 10.000 Kč. "Všichni by měli pochopit, že pokud chtějí žít ve společnosti, která je řízená, musí existovat kvalitní statistická data," řekl. Formuláře lze posílat elektronicky od 27. března do 9. dubna, a to na webu ČSÚ (https://scitani.cz/) nebo pomocí mobilní aplikace (v Google Play i App Store pod názvem "Sčítání21"). Kdo nevyužije možnosti on-line, musí od 17. dubna do 11. května vyplnit papírový formulář. Získá ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na vybraných poštách a pobočkách ČSÚ. Odevzdá ho na poště nebo vhodí do schránky. Kompletní výstupy sčítání budou k dispozici během příštího roku.

reklama