Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná. Odpovídat má desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zbytek důchodu je zásluhová procentní část podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů.

SPD chce základní výměru zvýšit na 13 procent průměrné mzdy, což by aktuálně činilo zhruba 5070 korun. "Považujeme to v době nastupující sociální krize za naprosto nezbytné," řekla Šafránková.

Hnutí chce též změnit systém valorizace důchodů. Aktuálně se upravuje zásluhová část, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedá se o tolik procent, o kolik ceny od posledního sledování vzrostly. Podle Šafránkové to znevýhodňuje nízkopříjmové důchodce.

"Je nutné, aby zvyšování důchodů probíhalo vždy o stejnou částku všem, proto je třeba, a to je podstata našeho návrhu, aby se valorizace důchodů vypočítávala pouze z jejich základní výměry, která je u všech příjemců důchodu stejná, nikoli z pohyblivé procentuální složky důchodů, jako je tomu nyní," doplnila poslankyně.

Důchody se letos zvedají celkem třikrát. Poprvé se upravily od ledna při běžné valorizaci. V průměru se starobní penze navýšila o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. Od června se kvůli vysoké inflaci uskuteční mimořádná valorizace. Procentní díl důchodu se upraví o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod poroste o 1017 korun. Potřetí se důchody mimořádně navýší od září, kdy se o 5,2 procenta upraví také příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich.

Česká správa sociálního zabezpečení na konci března vyplácela celkem přes 2,84 milionu penzí, z toho přes 2,36 milionu starobních. Své důchodové systémy mají i policie, obrana a justice.