"Nová aplikace nabízí podnikatelské veřejnosti jednoduchý, diskrétní a bezplatný nástroj, pomocí kterého získají přehled o míře a struktuře finančních problémů zatěžujících jejich podnikání. Účelem tohoto nástroje je zejména upozornit podnikatele na rizika ohrožující řádný provoz jeho obchodního závodu a motivovat ho včas přijmout ozdravná opatření odvracející podnikovou krizi," uvedl na webu ministerstva k nové aplikaci ministr Pavel Blažek.

"Potenciál daného mechanismu spočívá v šanci snížit počet případů, kdy intenzita podnikové krize překročí kritický úpadkový stav. V takovém případě totiž nezbývá než řešit nastalou situaci v rámci veřejného insolvenčního řízení, zatímco včasná reakce by podnikateli umožnila využít například nového institutu preventivní restrukturalizace a vyjednat s klíčovými věřiteli privátní restrukturalizační plán," dodal náměstek ministra Antonín Stanislav.

Aplikaci "Finanční zdraví" vytvořili odborníci z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze jako výstup výzkumného projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Samotnou implementaci evropské směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci a požadavku na zavedení tzv. nástroje včasného varování do českého právního řádu provedli zástupci Ministerstva spravedlnosti ve spolupráci s externím dodavatelem.

Aplikace předpokládá, že uživatel vloží konkrétní finanční ukazatele, které lze obvykle nalézt v běžných účetních závěrkách. Tyto údaje jsou následně zpracovány sofistikovaným algoritmem, který vyhodnotí například pravděpodobnost výskytu finanční tísně nebo míru nedostatečného krytí. Pro maximální srozumitelnost jsou výsledky zobrazeny pomocí barevné škály, která připomíná semaforové značení – zelená barva signalizuje zdravou finanční situaci, oranžová barva naznačuje potenciální riziko a červená barva varuje před vážným nebezpečím.