Alžběta II. plnila mnoho velmi důležitých rolí, podotkl Schwarzenberg. "Na jedné straně byla jako anglická královna důležitý symbol soudržnosti a tradice pro celý Commonwealth. Na straně druhé představovala pro Spojené království symbol stability," uvedl. Připomněl, že "jejím" prvním premiérem byl Winston Churchill a ještě před několika dny jmenovala Liz Trussovou. "Ona přes všechny změny představovala v dnešním světě státnickou zkušenost a stabilitu," dodal.

"Každý, kdo se s ní setkal, nebo se jejím životem zabýval, musel nabýt hlubokého přesvědčení, že po celý život stála pro ni služba na prvním místě," uvedl Schwarzenberg. V tomto byla podle něj Alžběta II. vzorem pro mnoho lidí na celém světě. "Tuto její vlastnost uznávali i její političtí protivníci například z řad republikánských odpůrců monarchie. Tak vzorného panovníka, jakým byla Alžběta II., nikde na světě opravdu nenajdeme," doplnil.

Anglie se podle Schwarzenberga dokázala při vládě Alžběty II. také na rozdíl od jiných mocností dobře vypořádat se ztrátou své koloniální říše. "V Anglii nedošlo k takovým problémům jako ve Francii nebo v Portugalsku. Ona symbolizovala tu věčnou Anglii, která zůstane silnou Anglií i bez kolonií. Zároveň se jí podařilo navázat s bývalými koloniemi dobré styky," doplnila.

Bude podle něj zajímavé sledovat, jakým výzvám bude čelit její nástupce Karel III. "Ale po královně Alžbětě zdědil právě její smysl pro povinnost, tudíž nemám obavy, že by selhal, i přes všechny změny, kterými britská královská tradice prochází," uvedl Schwarzenberg.