V loňském roce byla sledovanost televize rekordní, když vzrostla na čtyři hodiny a dvě minuty. To je o více než 20 minut déle než před deseti lety. Přispěla k tomu mimo jiné covidová pandemie. "Svoji nezanedbatelnou roli sehrála i kvalitní a pestrá programová nabídka. Odsledovaná doba potvrzuje fakt, že televize je u nás stále velmi silným médiem," uvedla jednatelka ATO Vlasta Roškotová. Na dnešek připadá Světový den televize.

Zájem o pořady české výroby dokládají data sledovanosti České televize, Novy a Primy a jejich nejúspěšnějších seriálů roku 2022. Například nejsledovanější letošní díl seriálu Devadesátky (ČT) měl přes 2,4 milionu diváků starších 15 let, nejúspěšnější epizodu seriálu Policie Modrava (Nova) sledovalo téměř 1,8 milionu diváků a nejsledovanější díl seriálu ZOO (Prima) měl 1,45 milionu diváků.

Největší podíl na vysílacím čase i na sledovanosti mají seriály a sitkomy. Zaujímají zhruba 35 procent vysílacího času a mají 31procentní podíl na sledovanosti. Lokální tvorba má podíl 16 procent vysílání, ale její sledovanost dosahuje 45 procent. Podobně u filmů, inscenací a činohry, jež mají jako žánry celkově druhý největší podíl na vysílacím času i sledovanosti, má 37procentní podíl na sledovanosti lokální tvorba. U zábavných pořadů tvoří podíl sledovanosti českých pořadů dokonce 91 procent a nepřekvapivě téměř 100 procent podílu sledovanosti českých pořadů vykazuje zpravodajství, u něhož se zahraniční tvorba vyskytuje na obrazovkách třech hlavních televizních skupin jen v 0,4 procenta vysílacího času.

reklama