Podle něj je zřejmá souvislost s tím, že Povodí Moravy nechalo i po úhynu v minulém týdnu puštěnou vodní elektrárnu na Novomlýnských nádržích a kvůli tomu se do vody nedostal dostatek kyslíku, řekl ČTK. Deficit kyslíku podle něj nastává v noci, kdy elektrárna ještě jela. Povodí ji zastavilo až v neděli. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře je však situace složitější a od prvního úhynu povodí s rybáři komunikuje a upravuje manipulaci na odtoku z dolní nádrže.

V noci kyslík spotřebovávají silně rozmnožené sinice. Ty mají nyní ideální podmínky k růstu, protože v minulém týdnu bylo horko a zároveň je na Dyji kvůli suchu minimální průtok. "A když jde voda přes elektrárnu, nespojí se se vzdušným kyslíkem, který by ji okysličil. Naštěstí se nám ji podařilo ve spolupráci s orgány pro životní prostředí zastavit," řekl Blabla. Podle místostarosty Bulhar Bedřicha Poly pustilo povodí vodu přes česla v neděli ráno, což se projevilo příznivě dále na toku s odstupem hodin. Hasiči se také snaží vodu pod nádržemi provzdušňovat čerpadly a turbínami. Problém byl v řece od hráze dolní nádrže až po Břeclav.

Povodí podle Chmelaře konzultovalo s rybáři po prvním úhynu možnost pouštění vody pod segmenty, což jsou zařízení pro zadržení vody v přehradě. "U nich se nachází masivní vrstva sinic. Od prvního úhynu existovalo riziko, že se do nadjezí v Bulharech dostanou další sinice, které situaci zhorší a v nočních hodinách budou spotřebovávat další kyslík. Z tohoto důvodu se dle domluvy s Moravským rybářským svazem pouštěla část průtoku přes elektrárnu z nejspodnějších částí nádrže, kde sinice nejsou, a část pod segmenty. Přes uvedené riziko vyplavení dalších sinic po nás rybáři požadovali zvýšení odtoku pod segmenty. Odtok pod segmenty jsme dle požadavku zdvojnásobili v sobotu. V neděli na ránem došlo k dalšímu úhynu ryb v nadjezí u Bulhar z důvodu kyslíkového deficitu. Příčinou úhynu byl opět náhlý úbytek kyslíku v nadjezí," uvedl Chmelař. Místostarosta Pola uvedl, že mrtvé ryby plavaly už od Nových Mlýnů a neuhynuly pouze v nadjezí.

V Dyji žijí jak býložravé ryby jako kapři, amuři, cejni či tolstolobici, tak draví candáti či sumci. "Jsme domluveni s hasiči, že dovezou kafilerní kontejner. Ryby ale začneme likvidovat až odpoledne. Naši lidé jsou v práci. A uvidíme, jak bude rozsah škod velký. Ze začátku jsou uhynulé ryby u dna a až se nafouknou, tak vyplavou," řekl Blabla.