reklama

Novinářům to dnes řekl Vratislav Němeček ze Státního zdravotního ústavu.

Mezi HIV pozitivními cizinci v Čechách jsou nejčastěji, zhruba v 75 procentech případů, obyvatelé zemí střední a východní Evropy, především z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Mnozí z nich také nemají v Česku zdravotní pojištění, a tak je podle Němečka není možné léčit. "Poskytne se jim neodkladná péče, ale ne setrvalá léčba. Řada z nich se vrací zpátky domů, někteří si pojištění zajistí a pak mohou být léčeni," uvedl Němeček.

U domácí populace i cizinců je nejčastěji uváděn přenos sexuální cestou, především v homosexuální komunitě. U občanů ČR tvořil v letech 2015 až 2019 asi 79 procent, u cizinců 55 procent. U cizinců je častější heterosexuální přenos (v 35 procentech případů), u domácí populace byl tento způsob zaznamenán v 16 procentech. Vyšší podíl je u cizinců při nákaze mezi injekčními uživateli drog.

Z 211 nových případů bylo letos 173 mužů a 38 žen. Průměrný věk nově zjištěných byl 37,4 roku. U 34 lidí se nákaza zjistila pozdě, tedy až ve stadiu, kdy propukla nemoc AIDS. Na ni letos zemřelo 15 lidí. Nejvíce nových nakažených zaznamenali zdravotníci v Praze (36 procent). Loni přibylo 222 případů HIV, podle Němečka je pravděpodobné, že letošní celková čísla budou vyšší. Nejvíce nových nakažených bylo v roce 2016, a to 286.

Letošní data mohou být ale podle odborníků ovlivněna koronavirovou epidemií, kvůli které se na jaře dočasně omezilo cestování mimo ČR. Mezi novými případy je totiž 55 lidí, kteří už o své HIV pozitivitě věděli. Odborníci se domnívají, že se jedná zčásti o cizince, kteří si léky zajišťovali v zahraničí a pomoc specializovaného centra v Česku museli vyhledat kvůli nemožnosti cestovat.

Od roku 1985, kdy se data o infekci HIV a nemoci AIDS sbírají, bylo v Česku zjištěno 3801 případů HIV pozitivních. U 710 z nich se rozvinula nemoc AIDS, 326 lidí na AIDS zemřelo.

Česko nicméně patří dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Zástupci neziskových organizací i lékaři ale poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.