Letos by se tak podle Krkonošského národního parku mohlo stát zhruba v polovině července. Zbytky sněhu ještě stále leží i v okolí Mapy republiky směrem k Luční hoře.

Lokalita Mapy republiky je turistům nepřístupná, protože leží v nejpřísněji chráněné první zóně národního parku. Dobře je vidět například z cesty z Pece pod Sněžkou na Výrovku a z cesty z Výrovky na Luční boudu. Při dobré viditelnosti ji lze spatřit až z Hradce Králové. Sněhového pole má za příhodných podmínek tvar Československa i s Podkarpatskou Rusí. Při odtávání postupně ztrácí tvar, až nakonec zůstávají střední Čechy.

Začátkem června dosahovala mocnost sněhové vrstvy na Mapě republiky až sedmi metrů. Správa KRNAP v místě měří mocnost sněhu více než 20 let několikrát za sezonu. Cílem výzkumu je pochopit, jak sněhová pokrývka ovlivňuje mikroklima v závětrné oblasti Studniční hory. "Odhad odtání je velmi problematický s ohledem na vliv aktuálního stavu počasí," uvedl Josef Harčarik ze správy KRNAP.

Na úbočí Studniční hory sníh v Krkonoších každoročně vydrží nejdéle. Když je zima bohatá na sníh, mocnost sněhových vrstev tam dosahuje až 18 metrů. V Krkonoších se traduje, že dokud sníh na Mapě republiky neroztaje, nepřijde do hor letní počasí.