Imunoterapie využívá vlastní geneticky upravené T-lymfocyty pacientů, takzvané CAR-T buňky. Představuje slibný způsob léčby u pacientů s hematologickými nádory, a to zejména u CAR-T buněk cílících na protein CD19 na B-lymfocytech.

Postup generování CAR-T buněk je náročný. Náklady na terapii u jednoho pacienta dosahují až deseti milionů korun. U 30 až 60 procent pacientů nakonec dojde k relapsu choroby, který je často způsoben ztrátou cílového proteinu CD19 z povrchu maligních buněk.

Zatímco některé mechanismy ztráty CD19 jsou už známé, velká část případů zůstávala nevysvětlená. Kromě toho žádný z dosud známých mechanismů odpovědných za ztrátu CD19 dosud nemohl být využit k prevenci či léčbě relapsu. Tým z CEITEC a Fakultní nemocnice Brno pod vedením Michala Šmídy objevil nový mechanismus a popsal, jak lze hladiny CD19 regulovat.

"Jako první na světě jsme ukázali, že hladiny CD19 jsou regulovány epigenetickým mechanismem, který způsobuje plasticitu a aktivní regulaci hladiny CD19 maligními buňkami. Kromě toho se nám také podařilo prokázat, že blokováním tohoto epigenetického mechanismu můžeme tento proces zvrátit, a znovu tak zvýšit požadovanou hladinu CD19," vysvětlil Šmída.

Podle Šmídy lze mechanismus farmakologicky využít. "Naše zjištění navrhují použití demetylačních činidel DNA k blokování popsaného epigenetického mechanismu, díky kterému se vyhneme selhání CAR-T buněk. Jakmile budou naše výsledky úspěšně otestovány na myších modelech, mohly by být tyto látky použity v kombinaci s CAR-T buňkami, a zvýšit tak účinnost této terapie," uvedl Šmída.