"Chovatel v průběhu vánočních svátků nahlásil hromadný úhyn zhruba 1000 přibližně z 6000 bažantů chovaných v tamní bažantnici. Inspektoři SVS na místě odebrali od uhynulých ptáků vzorky, které odeslali k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. Vyšetření potvrdilo u uhynulých bažantů virus ptačí chřipky H5N1," uvedl Majer. Nyní správa čeká na stanovení patogenity viru, tedy zda jde o subtyp přenosný na člověka, dodal mluvčí.

Všichni zbývající bažanti v chovu musejí být utraceni. Podle patogenity viru odborníci stanoví ochranné pásmo a pásmo dozoru a stanoví mimořádná veterinární opatření.

V Evropě stále přibývá ohnisek ptačí chřipky, a to jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V prosinci už SVS zjistila několik ohnisek ptačí chřipky v Česku, naposledy v Ústeckém kraji na Litoměřicku, kde bude nutné vybít 188.000 slepic, v Rybářství Nové Hrady v jižních Čechách likvidovali 1500 hus. Celkově letos bylo nutné v Česku kvůli nákaze zlikvidovat čtvrt milionů kusů drůbeže.