Většina respondentů hodnotila Pavla kladně ve všech šesti zkoumaných oblastech. Pavel nastoupil do úřadu v březnu, průzkum byl prováděn od května do července.

Převážně pozitivní ohlasy se týkají jeho schopnosti dbát o vážnost úřadu (78 %) a reprezentovat Českou republiku v zahraničí (76 %).

V oblasti autority u občanů (70 %) a plnění ústavních funkcí (69 %) získal také většinovou podporu. Nejkritičtěji byl hodnocen jeho kontakt s občany a vliv na vnitropolitický život, ale i zde převažovala kladná hodnocení (62 % a 59 %).

Průzkum také ukazuje, že ve srovnání s předchozími prezidenty je vnímání Pavla veřejností příznivější. Pavel získával lepší hodnocení než jeho předchůdci, zejména ve srovnání s Milošem Zemanem, který během svého prezidentského působení získával jen zřídka více než poloviční podíl pozitivních hodnocení.

Průzkum též naznačuje, že Pavel nemá silnou skupinu odpůrců a je vnímán jako nadstranický prezident, což platí zejména u voličů vládních stran.