Strakova akademie uvedla, že ministři schválili vyplacení mimořádných odměn pro příslušníky vězeňské služby, kteří během trvání nouzového stavu pracovali přesčas. "Tato práce navíc jim s ohledem na znění krizového zákona nemohla být proplacena. Vláda souhlasila se změnou systemizace, která umožní na tyto mimořádné odměny včetně souvisejících výdajů vyčlenit více než 16,6 milionu korun," informoval kabinet.

Vláda obdobná rozhodnutí přijímala i v předchozích měsících. Například v dubnu rozhodla o proplacení přesčasů policistů, hasičů a vězeňské služby formou mimořádné odměny. U policie činila suma 87,6 milionu korun, u hasičů 21 milionů korun, u vězeňské služby 2,56 milionu korun. V polovině května kabinet uvolnil 29,93 milionu na odměny policistům a hasičům. Za nouzového stavu hasiči a policisté nemají nárok na náhradní volno ani na poměrnou část platu za přesčasy v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.

Nouzový stav platil kvůli migrační vlně z Ukrajiny po ruské vojenské invazi od března do konce června. Státu a samosprávám umožňoval pružněji reagovat při ubytovávání lidí utíkajících před ruskou vojenskou invazí a umisťovat je i do některých prostor, kam by to jinak nebylo možné. Nyní se potřebná pravidla řídí speciálními zákony, které kvůli tomu vláda připravila.