Vláda schválila i návrh zákona o jednotném enviromentálním stanovisku (JES), které by mělo před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí.

Novela upravuje nový stavební zákon, který připravila bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). "Odmítali jsme vznik centrálního stavebního úřadu, protože blízkost úřadů k občanům pokládáme za zásadní. Novela přesně toto naplňuje a zabrání kolapsu stavebnictví, ke kterému by došlo, kdyby byla v platnosti přijatá předloha minulou vládou," řekl Fiala. Dodal, že zrychlení a zjednodušení stavebního řízení je zásadní věc pro budoucnost země, dobré služby občanům a pro občany jako takové.

MMR navrhovalo několik variant pro určení počtu stavebních úřadů, nakonec zachová všech stávajících 694 s možností počet snížit. "Zvolili jsme podobný postup jako v případě matrik a rozhodli se jít výkonnostní metodikou. Až si zákon sedne, tak podle počtu úkonů bude stát platit, a pokud někde neprobíhají stavby, tak tam nebude důvod úřad mít, nebo ho obec nebude chtít a třeba dojde ke sloučení," řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Bartoš uvedl, že věcná novela povede k zamýšlenému zjednodušení výstavby a zachovává systém "jedno řízení, jedno razítko". K tomu by měla přispět i digitalizace, vznik Portálu stavebníka. "Věřím, že to dohromady zákon přetaví v užitečný nástroj pro občany," řekl Bartoš.

Novelu v posledních dnech kritizovala odborná veřejnost. Především MMR vyčítala, že neměla možnost se ke změnám vyjádřit. Bartoš uvedl, že MMR respektovalo klasický proces schvalování a po celou dobu byl návrh konzultován s profesními organizacemi či městy. Bartoš dodal, že mnoho námětů bylo do návrhu vloženo. "Nelze vyhovět všem zároveň. Myslím, že výsledný kompromis je dobrý a míří na cíle, které jsme si stanovili," konstatoval ministr.

Od poloviny příštího roku začne fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.

Jednotné enviromentální stanovisko pak podle končící ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) přinese vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlí povolovací procesy. "Dokázali jsme vypořádat všechny připomínky a najít shodu na zjednodušení stavební legislativy napříč vládou i kraji a profesními svazy," sdělila v tiskové zprávě.

Podle návrhu by zájemce o stavební povolení podal jednu žádost na stavebním úřadě nebo orgánu ochrany životního prostředí. Pak poběží lhůta pro vydání stanoviska, které zahrne požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí podle až devíti zákonů. Správním orgánem bude obecní úřad obce s rozšířenou působností, ve vybraných případech krajský úřad. Součástí JES může být i proces posuzování vlivů záměru na životní prostředí, pokud je třeba.

Sdružení místních samospráv vítá zachování úřadů v obcích

Sdružení místních samospráv ČR (SMS) vítá, že dnes vládou schválená věcná novela stavebního zákona zachovává stavební úřady v obcích. Uvedlo to v tiskové zprávě zaslané ČTK. Počet stavebních úřadů se však v budoucnu může na základě jejich hodnocení podle výkonů snížit, což by podle odborníka na stavební právo Karla Huneše mohlo přinést profesionalizaci rozhodování. Členové platformy pro zdravý stavební zákon, kteří vyzývali k odložení a přepracování novely, nabízejí spolupráci a doufají v odstranění "vad" ve schválené novele . Inženýrská komora ČKAIT zase apeluje na zachování jednotných stavebně technických předpisů.

"Považujeme to za obrovský úspěch našich dlouhodobých snah o zachování dostupnosti stavebního řízení v území," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně SMS Eliška Olšáková. "Tím, že bude seznam stavebních úřadů vydáván vyhláškou a průběžně aktualizován, bude soustava flexibilnější co do vzniku a zániku úřadů," dodala Věra Kovářová, členka předsednictva SMS.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v novele ruší loni schválený vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy. Stavební úřady tak zůstanou i v obcích, přičemž v jedné z navrhovaných variant se jejich počet pohyboval na počtu 375. Vládou schválená verze počítá s tím, že soustava stavebních úřadů nebude daná zákonem, ale na základě prováděcího právního předpisu vyhláškou a zachová všechny stávající (694). Jejich seznam bude možné aktualizovat. Novelu ještě musí projednat Sněmovna, Senát a podepsat prezident.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) dnes po jednání vlády uvedl, že se vláda rozhodla jít výkonnostní metodikou. Může tak docházet k rušení stavebních úřadů tam, kde bude málo výkonů, a k jejich slučování. "Rozhodovací praxe stavebních úřadů trpí v současné době značnou roztříštěností a nejednotností. Snížení počtu stavebních úřadů by mělo přispět k profesionalizaci rozhodování, na úrovni větších celků by mohlo dojít k efektivnímu nastavení a prosazení jednotných metodických postupů a v důsledku toho ke sjednocení praxe," řekl ČTK specialista na stavební právo Karel Huneš.

Novela stavebního zákona je naopak kritizovaná platformou pro zdravý stavební zákon a její členové se v pondělí setkali s Bartošem a ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). "Pochopili jsme, že vláda nebude ochotna materiál odložit a přepracovat jej v reakci na přeložené podněty. Nicméně nabízíme nadále spolupráci k odstranění vad návrhů," uvedli po jednání zástupci Hospodářské komory, České komory architektů, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace developerů, City Dealu a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) zase apeluje na zachování jednotných stavebně technických předpisů, o kterých se vede debata, protože města v čele s Prahou chtějí mít předpisy vlastní. "Část architektonické a developerské obce zmatečně zaměňuje Evropskou unií preferované jednotné stavebně technické předpisy za omezování územního plánování, včetně umísťování staveb. Do této kompetence měst ale nikdo vstupovat nechce," upozorňuje předseda ČKAIT Robert Špalek.

reklama