reklama

Vyplývá to z výsledků evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), jehož výsledky v ČR dnes novinářům představili zástupci vládní rady pro protidrogovou politiku.

Průzkum ESPAD se koná v pravidelných čtyřletých intervalech od roku 1995 a zaměřuje se na rizikové chování u mládeže ve věku 15 až 16 let. Loni se konal posedmé, a to v 35 státech. V ČR se do něj zapojilo 2778 žáků narozených v roce 2003, byli z 255 základních i středních škol z celé ČR. Výsledky mezinárodního srovnání budou zveřejněny v listopadu.

Podíl šestnáctiletých Čechů, kteří denně kouřili, klesl podle průzkumu loni proti roku 2015 z 16,5 procenta na deset procent. V roce 2011 kouřil denně každý čtvrtý šestnáctiletý. Od roku 2007 se zmenšil rovněž podíl mladých lidí, kteří pili alkohol v restauraci nebo na diskotéce, a to ze zhruba 84 procent na 41,5 procenta. Výrazně ubylo i těch, kteří si alkohol nakupovali v obchodech. Méně je také šestnáctiletých, kteří někdy vyzkoušeli marihuanu. Od roku 2011 se jejich podíl snížil z 42 procent na 28 procent. Hodnoty řady sledovaných ukazatelů v užívání návykových látek se dostaly na úroveň poloviny 90. let.

Řada aktivit mládeže se v současnosti přesunula na internet. Alespoň jednou týdně na něm surfuje kolem 98 procent šestnáctiletých. Podíl dospívajících, kteří chodí večer s přáteli za zábavou, naopak postupně klesl zhruba ze 43 procent v roce 1995 na loňských 13 procent. S vrstevníky teď komunikují hlavně on-line a více času tráví doma, kde je nižší pravděpodobnost, že začnou pít alkohol, kouřit či brát drogy. Zhruba desetina je podle průzkumu ohrožena závislostí na hraní her a třetina na sociálních sítích.

Mezi fenomény uplynulých let patří podle průzkumu rostoucí atraktivita elektronických cigaret, které obsahují škodlivé látky podobně jako klasické cigarety. Zatímco v roce 2016 je alespoň jednou v životě užilo 43,7 procenta šestnáctiletých, loni s nimi mělo zkušenost už 60,4 procenta. Při započtení denních uživatelů e-cigaret k ostatním pravidelným kuřákům se podíl kuřáků mezi šestnáctiletými od roku 2016 pohybuje stále mezi 12 a 13 procenty.

Pozitivní je podle průzkumu to, že ve srovnání s běžnými cigaretami zkoušejí studenti elektronické cigarety později. Zatímco do 13 let věku má zkušenost s cigaretami 28,7 procenta dětí, zkušenost s elektronickými cigaretami uvádí 13,7 procenta.

Popularitu si v uplynulých letech získaly rovněž energetické nápoje. Alespoň třikrát za měsíc je pilo loni 29,4 procenta mladých. Studenti tyto nápoje často kombinují s alkoholem, což vede k tomu, že díky větší výdrži vypijí alkoholu víc. Častá konzumace energetických nápojů u dospívajících může kromě toho podle odborníků vést k poruchám chování, úzkosti nebo poruchám spánku.

Podle průzkumu zároveň roste podíl dospívajících, kteří se pravidelně věnují aktivnímu sportu nebo jiným zálibám. Alespoň jednou týdně sportovalo asi 77 procent šestnáctiletých. Tento trend může podle autorů průzkumu souviset s tím, že moderní technologie a mobilní telefony umožňují rodičům snadněji kontrolovat dospívající v jejich volném čas. Podle zástupců vládní rady se pravděpodobně projevily i pozitivní dopady prevence ve školách.

Zatímco v 90. letech byl výskyt rizikového chování, včetně pití alkoholu či braní drog, výrazně vyšší u chlapců, postupně se rozdíly mezi hochy a dívkami srovnávají. Odlišnosti se ukazují spíše mezi studenty různých typů škol - nejméně užívají návykové látky gymnazisté, nejvíce studenti odborných učilišť nebo žáci 9. tříd základních škol.

reklama