reklama

V Matoušově evangeliu stojí, že Ježíšovi rodiče Josef a Marie žili v Betlémě nedaleko Jeruzaléma. Pravděpodobně odtamtud pocházeli. Podle známého příběhu se na krále Heroda jednoho dne obrátilo několik mudrců z východu, kteří chtěli vzdát čest novému králi. Herodes se ovšem této prosby zalekl a nechal vyvraždit všechny chlapce mladší dvou let v Betlémě a v přilehlém okolí. 

Josef byl ale dopředu varován a se svou rodinou uprchl do Egypta. Teprve po Herodově smrti se společně s Marií a se synem odvážil vrátit. Usídlili se v Nazaretu, daleko od Betléma, protože jeho správu dostal na starosti Herodesův syn, kterého se Josef obával. 

Jak uvedla Joan Taylorová pro internetové stránky biblicalarchaeology.org, Ježíš strávil první roky života jako uprchlík v cizí zemi. Ani po návratu do země původu se jako vnitřně vysídlená osoba nevrátil do Betléma.

Josef a Marie neutíkali před válkou

Frank Camp se ve svém článku pro dailywire.com na Ježíšovo narození a mládí dívá jinak. Zatímco tisíce Syřanů prchají před hrůzami občanské války, Josef a Marie se vrátili domů kvůli povinnému sčítání lidu.

Podle všeobecně známého příběhu byli Josef a Marie nuceni přečkat noc ve chlévě, protože v hostinci už pro ně nebylo žádné místo. Nebylo to ale proto, že by na ně pohlíželi jako na uprchlíky, kteří se snaží utéct před válkou. Velmi pravděpodobně se betlémské hostince tehdy zaplnily lidmi, kteří do města dorazili za účelem sčítání lidu.

Josef a Marie byli Židé, nevyznávali žádné radikální myšlenky a nic nenasvědčuje tomu, že by v Betlémě spáchali nějaký násilný čin. Syrští běženci jsou naproti tomu většinou muslimové, jejichž totožnost je jen obtížně ověřitelná.

Egypťané příchod Ježíšovy rodiny nezaznamenali

Zastánci myšlenky, že Ježíš, Josef a Marie byli uprchlíci, často poukazují na jejich útěk před Herodesovou zvůlí do Egypta. Malou podobnost s vlnou syrských migrantů bychom podle Campa našli. Na druhé straně se v tehdejším Egyptě málokdo obával Ježíšovy rodiny jako potenciálních teroristů a nikdo je nepovažoval za nebezpečí pro obyvatelstvo. Kromě toho není ani známo, že by Egypťané vůbec věděli o příchodu této trojice na jejich území.

Řada jedinců, jež oplývá pouze povrchními znalostmi Bible, se snaží nařknout věřící křesťany z netolerance a fanatismu. Jsou aktivní na sociálních sítí a prostřednictvím příspěvků o Ježíšovi a uprchlících se snaží o rozšiřování svých názorů. Naneštěstí se mnoho lidí nechá nachytat a tyto příspěvky považují za pravdivé. Tímto způsobem, jak uvedl Frank Camp, se neustále „rozšiřuje společenská nenávist vůči křesťanům”.

reklama