reklama

Svatý Kolumbus byl misionář a mnich žijící v šestém století našeho letopočtu a podle dobových pramenů šířil křesťanství na území dnešního Skotska a Irska během "doby temna". Byl jedním z apoštolů piktského národa a vykonal nejeden hrdinský čin. V roce 565 dokonce zachránil jednoho z Piktů, který byl napaden monstrem poblíž řeky Ness. Monstrem, které vstoupilo do dějin jako Lochnesská příšera.

Na nejstarší zmínky o netvorovi žijícím v jezeře Loch Ness navázaly v průběhu staletí další. V roce 1871 napsal D. Mackenzie ze skotského Balnainu článek o loďce, která se na jezeře pohupovala a postupně se potápěla pod hladinu, až ji něco prudkou silou stáhlo dolů úplně. V tu chvíli vypukl boom a lidé ze všech koutů světa se začali k jezeru sjíždět, aby mohli na vlastní oči spatřit údajného netvora.

Loch Ness v roce 1960 (0:40) | zdroj: YouTube

Od 80. let 19. století byly hlášeny stovky pozorování tvora, který má obývat hluboké vody jezera. Jezera, které přitom není vůbec malé. Na délku má 37 kilometrů a na některých místech je více než dvě stě metrů hluboké. Lochnesské jezero obsahuje více sladké vody než všechna jezera v Anglii a Walesu dohromady.

Pozornost vědců si tvor vysloužil po roce 1933, kdy museli manželé projíždějící autem po pobřeží jezera zastavit, protože přes cestu se plazilo tmavé, tlusté tělo, které nakonec zmizelo ve vodě. V následujících desetiletích byla Lochneská příšera několikrát nafilmována a vyfotografována, většinou se ale jednalo o podvrhy. Žádné důkazní materiály nebyly nikdy natolik přesvědčivé, aby měly nějakou vypovídající hodnotu. 

Vědcům přesto nedala záhada spát. Podnikli proto řadu pokusů o zachycení živočicha různými fyzikálními přístroji, prohledali pomocí sonaru celé dno jezera, na břeh umístily kamery, fotopasti, a prohledávali jezero dokonce za pomoci miniponorky. Televize BBC podnikla v letech 2002 a 2003 dvouleté pozorování, přesto žádný z těchto pokusů nepřinesl jasný důkaz existence Lochnesky.

To ale amatérským zoologům a fotografům či náhodným turistům nebránilo v tom, aby na internet publikovali jeden záběr Lochnesky za druhým. I dnes jsou jich plné sociální sítě a najít video, na němž se údajně objevuje hlava tvora nebo jiná část jeho těla, je dnes otázka několika sekund. Přesto všechno existenci tvora nic z toho nepotvrzuje a vzhledem k množství materiálu se jeho pravostí dnes už ani nikdo nezabývá.

Existuje Lochnesská příšera? (1:58) | zdroj: YouTube

Zlom přišel v roce 2014, kdy satelitní snímky zachytily neznámého tvora plujícího podél pobřeží Skotska. Ačkoliv na první pohled není spojitost mezi Lochnesskou příšerou patrná, záběry vzbudily dohady, že příšera čas od času opustí své domovské jezero a jde si zaplavat jinam. 

Odborníci dosud nejsou přesvědčeni o tom, že by Lochneska existovala. Přesto její existenci popřít nedokáží. Například zakladatel Světového fondu na ochranu přírody (WWF) Peter Scott vyzval vědce, aby tvora pojmenovali, neboť je podle něj více než pravděpodobné, že v jezeře Loch Ness skutečně žije neznámé zvíře.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, o jaké zvíře se jedná. Nejčastěji se hovoří o nějakém druhu druhohorního plaza, s největší pravděpodobností plesiosaura. Jejich výskyt skutečně byl potvrzen i ve sladkovodním prostředí a teoreticky je možné, že v izolovaném skotském jezeře mohl přežívat dodnes. Pokud tomu tak ale opravdu je, nemůže se zákonitě jednat o jednoho tvora, protože aby se mohl množit a přežit více než 70 milionů let, musela by se pod vodou ukrývat celá kolonie těchto dinosaurů.

Mnohem pravděpodobněji proto působí teorie zakládající se na skutečných objektech, které známe. Může se například jednat o hejna ryb, koberce vodních řas na hladině, tuleně nebo o pouhý o potopený strom. Ani to ale s určitostí vyvrátit nebo potvrdit a záhada jezera Loch Ness a jeho tajemných obyvatel proto zůstává dodnes nevyřešena.

reklama