reklama

Katolíci například přiznávají, že je zde mimozemská civilizace, kteří se ovšem nedočkají svého spasení. Chybí jim totiž Ježíš Kristus, syn boží, který by se za ně obětoval. Vatikán z k návštěvníkům z vesmíru staví velmi otevřeně a nezpochybňuje možnost jejich existence, dokazuje to i observatoř se 400 letou historií v centru, která umožní zájemcem vhledy do vesmíru. Papež František to dokonce považuje za pozitivní věc, bez mimozemského Ježíše čeká jejich populaci cesta do pekla, pokud bychom s nimi navázali kontakt, pak se řady katolíků můžou nadále rozšiřovat.

Mormoni dokonce věří tomu, že Bůh, Adam i Eva pocházejí z vesmíru. Existuje údajně planeta Kolob, která je domovem Stvořitele, nicméně jeden z vůdců sekty Joseph Smith se domníval, že lidstvo se k nim nikdy nedostane. Dokonce byl přesvědčen o tom, že lidi nikdy nepřekročí hranice pozemského světa a dokonce i vesmír tak zůstane jen nedostupným snem. Toto tvrzení prohlásil jen několik měsíců předtím, než se Yuri Gagarinovi podařilo dokázat, že se Mormoni mýlí.

Možná to zní neuvěřitelně, ale i islám si umí s mimozemšťany poradit. Ve skutečnosti se domnívají, že jeden z jejich náboženských vůdců, Elijah Mohamed, doteď putuje světem a vesmírem jako UFO a neustále na ně dohlíží.  Podle tvrzení islámského národ je i Bible plná zmínek o UFO, tudíž jsou lidstvu známé už po staletí. Je to velice radikální tvrzení, ale této skupině to ještě nedokázal nikdo vyvrátit.

Pro evangelíky UFO zase představují andělská stvoření, která však nejsou vůbec přátelská. Ve skutečnosti mají jediný cíl – omámit lidské ženy a unést je. Zjevení UFO jsou podle vůdců jasným signálem o konci světa, kdy Nefilimové přicházejí do našeho světa, aby se mohli rozmnožovat za pomoci žen. Jenže křesťané se nemají čeho obávat, je totiž andělé unést nemůžou, protože jsou pod ochranou Boha.

Židé jsou zase přesvědčení o existenci mimozemšťanů, kteří však nemusí následovat přikázání. Filozofové se domnívají, že boží moc je neomezená, proto může stvořit nespočet světů, každý s jiným obyvatelstvem. Světy však mají jeden radikální rozdíl – v každém z nich fungují odlišná pravidla, to znamená, že jsme nejspíš jediní, kteří se musí řídit božím přikázáním. Naši vesmírní sousedé tak můžou hřešit, jak je jim libo.

O mimozemšťanech se zmínil i dalajláma, který se domnívá, že se vlastně od nás vůbec neliší. Pro buddhisty je důležitá nesmrtelná duše, kterou máme však všichni stejnou – ve smyslu že duše totiž může nabrat jakoukoliv podobu a to, co vidíme, je jen pouhá skořápka. Schránka naší duše tak může mít mnoho podob, záleží na našich činech z minulého života. Můžete být krávou, prasetem, květinou či člověkem. Takže nezáleží na tom, zda budou zelení nebo mít na každé noze šest prstů, pořád sdílíme stejné vlastnosti duše. Pro hinduisty je naopak UFO skutečným nebezpečím, neidentifikovatelné objekty jsou totiž ve skutečnosti létající pevnosti Krále démonů.  

Šíitská odnož islámu zase UFO vyhlížejí s nadšením, podle nich spasitel dorazí v moderní vesmírné lodi. Svatý muž Mahdi totiž přiletí z vesmíru v lodi, která ozáří naše nebe jasněji než slunce. Jakmile přistane na zemi, vytvoří z našich umělých družic masivní síť kamer, které mají za úkol jediné – identifikovat zločince a potrestat je nebeským laserem. Takže až příště uvidíte UFO, můžete jásat, jedná se o znamení spasení. Tedy pokud jste muslimové. Bezvěrci či lidé odlišné víry jsou totiž automaticky hříšní.

Ať už patříte k jakékoliv církvi nebo jste naopak ateisté, pak i vy budete jistě mít vlastní názor na mimozemskou civilizaci. Dokud však s námi nenavážou kontakt, pak jsou to vše jen pouhé spekulace a nedozvíme se, kdo má tu nejsvatější pravdu.

reklama