reklama

1.      George Washington

První americký prezident měl poměrně zvláštní obavu. Washington se bál, že bude pohřben zaživa, čemuž se odborně nazývá tafefobie. Muž, který velel vojskům, bránil svou zemi před Brity a stále tak riskoval svůj život, se zdál být nezastrašitelný. Panický strach z pohřbení zaživa mu však nedal spát. Z dnešního pohledu nám připadá tento strach iracionální, ale je nutné si uvědomit, že v 18. století, kdy Washingtnon žil, nebyla medicína zdaleka tak pokročilá, jako dnes. Lidé, kteří v té době onemocněli například nějakou nakažlivou chorobou, bývali pohřbíváni narychlo, aby se předcházelo nákazám. Proto se tehdy lidé obávali, že se najednou probudí v hrobě hluboko pod zemí, kde už je nikdo nezachrání. Sám Washington ležíc na smrtelné posteli, vyslovil svým blízkým přání, aby jeho tělo nepohřbívali ještě dva dny poté, co naposledy vydechne. Chtěl, aby se ujistili, že je opravdu mrtev.

2.      Woody Allen

Legendární americký režisér a scénárista Woody Allen má strach snad téměř ze všeho tzv panofobii. Má pár obvyklých obav například strach z výšek, stísněných prostor nebo hmyzu. Pak má ale další mnohem bizarnější obavy. Patří mezi ně strach ze světlých barev, zvířat, výtahů a burákového másla ulpěného na horním patře jeho ústní dutiny. Přiznal také, že má určité obsese jako krájení si banánu na sedm stejně velkých částí, než ho přidá každé ráno ke svým cereáliím.

3.      Richard Nixon

Bývalý americký prezident, známý především skandálem Watergate, měl naprostou hrůzu z nemocnic tedy nosocomefobii. „Když jednou vstoupím do nemocnice, už nevyjdu živý,“ právě to řekl v roce 1974, když ho lékaři varovali, že musí nastoupit do nemocnice kvůli léčbě krevní sraženiny, která ho ohrožovala na životě. Po dlouhém přemlouvání se nakonec podvolil a svůj strach z nemocnice musel překonat.

4.      Alfred Hitchcock

Mistr hororu, tvůrce klasiky jako je Vertigo, Psycho nebo Ptáci měl panický strach z vajíček tzv. ovofobii. Říkal, že jsou mu vejce odborná. Nikdy v životě údajně neochutnal vejce a nesnesl, aby byla vejce kdekoliv v jeho přítomnosti. Prohlašoval, že mu nic nepřijde tak odporné, jako bílá tekutá, slizká věc s něčím žlutým a stejně nechutným uprostřed.

5.      Sigmund Freud

Psychology obdivovaný i hojně diskutovaný zakladatel psychoanalýzy Freud nesnášel zbraně a kapradiny. Strach ze zbraní není nijak zvláštní. Spoustě lidí není příjemné přicházet se zbraněmi do kontaktu. Ovšem strach z kapradin je poněkud zvláštní.

6.      Nikola Tesla

Světoznámý vynálezce, geniální Nikola Tesla měl panický strach z bakterií. Nechtěl se vůbec dotýkat jiných lidí a obával se všeho, co mu evokovalo, že může být plné bakterií. Extrémně často si umýval své ruce. Navíc měl tento génius obavy ze šperků. Obzvláště nesnášel náušnice s perlami. Také se obával trojek. Toto číslo v něm probouzelo nepřekonatelný strach. Například nechtěl zůstávat v hotelovém pokoji, který byl jakkoliv spojen s číslem tři.

7.      Napoleon Bonaparte

Velký vojevůdce Napoleon Bonaparte se neskutečně obával koček. Strach z koček tedy ailurofobie děsil Napoleona k smrti. Není přesně známo, jestli byl jeho strach něčím podložen. Nicméně se ví, že koček se obávali i další mocní muži jako Hitler, Mussolini nebo Caesar. Kdyby to tenkrát věděli jejich protivníci, možná by místo mužů posílali do bojů armády koček.

reklama