Větévku rostliny nalezl ve skalách u středočeských Loděnic již francouzský paleontolog Joachim Barrande. Téměř 150 let pak byla uložena v bedně ve sklepním depozitáři. V roce 2011 však při stěhování exponátů do Horních Počernic zaujala paleontologa Vojtěcha Turka, který v domnělé fosilní řase rozeznal suchozemskou rostlinu. Specializovaní kolegové potvrdili, že se jedná o cooksonii, a vydali se na místo jejího nálezu. Ač zaznamenali i další nálezy, žádné už nedosahovaly stejné kvality.

Rostlina stará 432 milionů let udivuje svou velikostí. Dřívější podobné nálezy z Britských ostrovů nebo Brazílie nepřesahovaly 2,5 cm, zhruba šesticentimetrová česká cooksonie dokazuje, že tehdejší suchozemská flora byla schopna produkovat kyslík a musela mít zelenou barvu. Doposud se přitom předpokládalo, že tehdejší rostliny nemohly mít podpůrná, vodivá a ještě k tomu fotosyntetická pletiva.

Podobné objevy jsou zpravidla pro vědeckou obec velkou senzací. Mezery ve znalostech vývoje suchozemských rostlin totiž nevyplní ani molekulární biologie.

Unikátní rostlina je nyní součástí stálé expozice Národního muzea, jehož historická budova se 28. října opět otevřela po dlouhé a náročné rekonstrukci. Až do konce kalendářního roku je do ní vstup zdarma.