reklama

Podle údajů Českého statistického úřadu byla v roce 2017 průměrná délka dožití u českých mužů 76 let, zatímco u žen necelých 82 let. Tento trend je v různých variantách patrný po celém světě. I ve zvířecí říši se některé samice dožívají vyššího věku než samci.

Zjednodušeně se dá říci, že ženy mají dva chromozomy XX, zatímco muži mají chromozomy X a Y. Přinejmenším je tato kombinace v populaci nejběžnější. Současné vědecké poznatky pak dokazují, že mít dva chromozomy X může být v některých případech prospěšné.

Mnoho genetických onemocnění je totiž způsobeno defektní mutací chromozomu X a je proto „výhodné mít dva“. To se týká například hemofilie, která u chlapců častěji končí smrtí.

Web IFLScience nyní informoval o nové studii, která zkoumala vliv chromozomů na délku života u laboratorních myší. Jejich samičky se totiž v přirozených podmínkách také dožívají vyššího věku než samci. Výzkum vedla Dena Dubal, která se věnuje neurologii na Kalifornské univerzitě v San Franciscu.

Vědci u některých myší uměle zaměnili chromozomy tak, aby ty s mužskými pohlavními orgány měly chromozomy XX a ty s ženskými zase XY. Spolu s dalšími hlodavci, jejichž genetickým kódem vědci nijak nemanipulovali, je pak nechali v laboratoři dožít. Na rozdíl od drtivé většiny laboratorních myší jim tak bylo dopřáno zemřít z přirozených příčin.

Po porovnání výsledků dospěli vědci k závěru, že se myši, které měly dva chromozomy X, dožívaly v průměru vyššího věku. A to bez ohledu na to, zda měly mužské či ženské pohlavní orgány.

„Můžeme se pouze domnívat, proč příroda samice takto vybavila. Když žijete déle, můžete lépe zajistit budoucnost svých potomků a možná dokonce i jejich potomků,“ řekla k výsledkům studie doktorka Dubal. Ne u každého živočišného druhu však samičky takovouto péči poskytují nebo skutečně žijí déle než samci.

Zároveň není vůbec jasné, jakým způsobem tento mechanismus funguje. Podle autorky studie je možné, že chromozomy X přinášejí buňkám extra ochranu, jejíž podstata ještě není prozkoumána. Dalším vysvětlením je, že by mohly být „mužské“ chromozomy Y toxické.

reklama