reklama

Jak server vysvětluje, ačkoliv bezlepková dieta může být vhodná pro dospělé, dětem může spíše uškodit, než pomoci. I když asi u 1 % lidí kvůli zatím ne zcela objasněným důvodům lepek způsobuje celiakii a působí toxicky, tato látka patří mezi proteiny a sama o sobě toxická pro člověka není.

U dětí navíc podle serveru téměř vždy trávicím traktem prochází bez komplikací a chorobu nespouští. U dětí, které tuto dietu přesto ze zdravotních důvodů potřebují, by ji ale měl nařídit lékař.

Dieta bez lepku se také podle serveru nerovná zdravé stravě. Jak podotýká, „bezlepková sušenka je pořád sušenka". Některé náhražky lepku jsou navíc podle něj naopak tučnější a obsahují více kalorií než stejné potraviny, které lepek obsahují. Bezlepková dieta také může způsobovat nedostatečný příjem vlákniny.

Pokud dítě bez konzultace s lékařem dodržuje bezlepkovou dietu, může to také podle serveru zkomplikovat případnou diagnózu, protože krevní testy nejsou u dítěte dodržujícího tuto dietu schopny rozpoznat, zda dítě trpí celiakií, nebo zda má například alergii na pšenici.

Na závěr server připomíná také sociální faktor, kdy se dítě, které dodržuje bezlepkovou dietu, nemůže stravovat spolu se svými spolužáky a kamarády a může se tak cítit odloučeno.

reklama