To má několik důvodů: prožívání radosti a štěstí doprovází sekrece hormonů, jako jsou endorfiny, hormony radosti, které nám zajišťují tělesné uvolnění nezbytné pro rovnováhu těla. Je známo, jak je na tělesné uvolnění citlivý kardiovaskulární systém. Endorfiny navozují stav euforie, stimulují akci a posilují sebedůvěru a sebeúctu.

Většina živočišných druhů má svou "sezonu lásky". Ale jak se přibližujeme k lidskému rodu, a je to vidět už u velkých opic, sezona lásky mizí a projevuje se tendence provozovat sex po celý rok, i v době neplodnosti. U lidí pozorujeme zvýšení sexuálního zájmu na jaře a v létě, a to jak z důvodů biologických (sexuální hormony jsou stimulovány slunečním svitem), tak i psychologických, protože léto přispívá k intimním kontaktům a stimuluje sexuální touhu signály, jež vysíláme svému okolí: lehký oděv či více odhalené tělo. V létě vysíláme signály naznačující ochotu k lásce a máme na ni více času.

Na základě dotazování více než 2000 mužů na jejich intimní život, jejich city a sexualitu se ukázala skrytá tvář těchto mužů, kteří o svém intimním životě jinak nikdy nemluví. Všichni říkali, že sex je vždy v jejich těle i duchu přítomen a že jej nedokážou vždy dobře kontrolovat, ale také přiznali hluboké city, mnohem hlubší, než bychom si mysleli. Tento neznámý muž je především mužem citovým, pro něhož jsou sex a intimní gesta signály lásky.

Právě zde tkví jedno z největších nedorozumění mezi mužem a ženou: muži očekávají gesta a ženy zase slova, ale oba mluví o lásce. Muže můžeme upoutat gesty lásky, citovými projevy a fyzickou něhou, které jsou pro něho důkazy vztahu, který jej spojuje s milovanou bytostí. A to je v příkrém rozporu s očekáváním ženy, která vyžaduje slova lásky a verbální důkazy.

Naše dvě sexuality, mužská a ženská, nejsou stvořeny k tomu, aby byly prožívány stejným způsobem. Musíme se tedy naučit respektovat rytmus a přání toho druhého.

Jak tedy muž dnes upoutá ženu?

Muži říkají, že to je něha a city, které dominují v očekávání žen. Je obtížné odpovědět na tuto otázku prostřednictvím svědectví mužů. Otázku, jak uvést v soulad očekávání mužů a žen, si nejčastěji kladou ti muži a ty ženy, kteří pochopili velký rozdíl v očekávání, v rytmu, potřebách a přáních mužů a žen.

Ani na poli samotné sexuality, k níž tíhnou muži, ani na poli pouhé citové dimenze manželské souhry nedosáhneme. Jde spíše o tělesnou něhu, dimenzi často v intimním vztahu zanedbávanou, v níž muži a ženy naleznou dlouhodobé uspokojení umožňující udržovat city a ponechávat vrátka otevřená smyslnosti, vzrušení a sexualitě. Experti radí prožívat v každodenním životě tělesnou něhu, která je zdrojem vzájemného uspokojení.