reklama

Podle Starého zákona Mojžíš pásl ovce svého tchána Jitra a dostal se až k Boží hoře, k Chorébu či Orebu. Tam se mu v hořícím keři zjevil Bůh a řekl mu, aby vyvedl svůj lid z Egypta do bezpečí. Příběh z knihy Exodus bývá vykládán mnoha způsoby. Někteří se domnívají, že tento boží hlas byl více než jen metafora a že Mojžíš opravdu slyšel a viděl hořící keř.

Benny Shanon, profesor kognitivní psychologie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, říká, že k tomu mohlo skutečně dojít. Mojžíš podle něj zřejmě byl pod vlivem halucinogenní látky. Podle Shanona za vším mohla být rostlina známá jako ayahuasca, se kterou má spoustu zkušeností.

Rostlina obvykle roste v Amazonii v Jižní Americe a profesor ji poprvé vyzkoušel ve formě lektvaru, když se v roce 1991 účastnil náboženského obřadu. V textu pro časopis Time and Mind Shanon uvádí: „Jednou z věcí, která se stane, když budete pít lektvar, je vizuální zážitek vytvořený pomocí zvuků. Zažil jsem vize, které měly duchovně-náboženské konotace."

Podobné rostliny podle něj lze nalézt také kolem hory Sinaj na Sinajském poloostrově, která je nejčastěji ztotožňována s biblickou horou Sinaj, jinak známou také jako Oreb. Konkrétně zmiňuje akácii, která je v Bibli několikrát zmíněna a ze které měla být postavena také Noemova archa.

„Navrhuji, že tato událost nezpůsobila žádnou změnu v reálném světě, která by měla co do činění buď s keřem nebo ohněm. Spíše odráží radikální změnu ve stavu vědomí diváka - to znamená Mojžíše. Mojžíšovo vnímání času se změnilo a skutečný moment mohl být subjektivně vnímán jako věčnost... dostatek času, aby byl keř před ním spálen a stráven,“ vysvětluje.

„Ale ve vnějším fyzické oblasti uplynul jen zlomek sekundy, takže ve skutečnosti k žádné skutečné změně v křoví nedošlo,“ dodal Shannon i když připustil, že své tvrzení nemůže nikdy definitivně dokázat.

reklama