reklama

Průzkum se uskutečnil v době, kdy hnutí Greenpeace zveřejnilo tajné dokumenty z vyjednávání o podobě TTIP. Z dokumentů podle médií vyplývá, že USA staví Evropskou unii pod tlak. Německá vláda ale nadále usiluje o uzavření dohody a trvá na tom, že pravidla pro prodej geneticky upravených potravin se v EU nezmění. Zároveň zdůrazňuje, že dohoda otevře nové obchodní příležitosti především středním podnikům, což by mohlo vést ke vzniku nových pracovních míst v Německu.

V průzkumu 70 procent dotázaných uvedlo, že TTIP přinese Německu převážně nevýhody. Postoj veřejnosti k dohodě se v posledních letech znatelně zhoršil, i když byli Němci k obchodnímu partnerství s USA skeptičtí vždy. Ještě před dvěma roky ale negativa u dohody převažovala pro 55 procent obyvatel.

Čtyři z pěti Němců se domnívají, že se v případě přijetí TTIP zhorší v zemi ochrana spotřebitele. Němci se staví kriticky i k tomu, že jsou jednání o dohodě uzavřená, vadí to 83 procentům populace.

Přestože Němci vidí v dohodě především negativa, připouštějí, že by mohla znamenat přínos pro jejich firmy. O tom, že na TTIP německé podniky výrazně vydělají, je přesvědčeno 41 procent dotázaných.

reklama