reklama

Záhodno je podle Kirilla vystříhat se chyb předků, kteří dovedli Rusko ke zhoubě bolševickou revolucí před sto lety. „Hřích dnes není zjevný, hřích se dnes ukazuje tím nejlákavějším způsobem ve filmu či v divadle. Umění, které by mělo lidskou osobnost kultivovat, obohacovat, povznášet, se stává břemenem, které nedovoluje člověku vzlétnout," kázal patriarcha v moskevském chrámu Krista Spasitele.

Nehází prý do jednoho pytle celé umění, ale jen to umění, které si uzurpuje „jakousi zvláštní roli, zvláštní právo přinášet lidu pokušení a hřích, svádět lidi na scestí", a tak „velmi značná část naší inteligence opakuje zhoubnou chybu svých předchůdců, kteří dovedli naši zemi ke zhoubě revolucí, jejíž stoleté výročí si letos připomínáme".

„Nyní není čas, abychom rozhoupávali loďku lidských vášní, nyní je čas, aby se semkly všechny zdravé síly - církev, umění, kultura, naši spisovatelé, vědci. Všichni lidé, kteří milují vlast, musí být dnes svorní, protože vstupujeme do kritického období vývoje lidské civilizace," nabádal Kirill.

To je teď podle duchovního vidět i prostým okem. „Jen slepý nevidí, že se blíží strašlivé chvíle dějin," zdůraznil a dodal, že podle věrouky přibližování a oddalování konce světa závisí na lidech samých, zejména veřejně známých, kteří si musí uvědomit svou odpovědnost za Rusko i celé lidstvo a "zabrzdit naše sklouzávání k propasti konce dějin".

Historik Daniil Kocjubinskij na Kirillovo strašení koncem světa podle serveru Newsru.com zareagoval výtkou, že patriarcha asi chyběl v semináři, když se probírala dogmata: církev přece po staletí chápala konec světa jako konec pozemského strádání, po kterém bude následovat boží království a ráj, přinejmenším pro ty, co smrtelně nehřešili.

reklama