reklama

České orgány podle GRECO argumentovaly tím, že postih úplatkářství všech kategorií zaměstnanců veřejného sektoru je obsažen v trestním zákoníku. Podle protikorupční skupiny ale české právo s jistotou nestanovuje, že všichni zaměstnanci veřejného sektoru - zejména ti, kteří vykonávají pomocné práce - spadají pod působnost ustanovení o úplatkářství.

GRECO rovněž České republice doporučilo jednoznačně upřesnit, jakým způsobem je trestně postižitelné úplatkářství zahraničních arbitrů a zahraničních porotců. GRECO nicméně uvítalo, že Česko již podepsalo dodatkový protokol Rady Evropy k trestněprávní úmluvě proti korupci. Protokol mimo jiné požaduje, aby protikorupční opatření dopadala vedle soudců i na rozhodce. "GRECO věří, že bude brzy následovat ratifikace," uvedla skupina ve zprávě, kterou skupina přijala na svém plenárním shromáždění v březnu a která byla zveřejněna dnes.

Pokud jde o transparentnost financování politických stran, protikorupční skupina uvítala zřízení českého nezávislého Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Ten vznikl 1. ledna 2017. "Zřízení nezávislého Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, což znamená změnu z parlamentní kontroly na nezávislý dohled, je důležitým úspěchem vedoucím k větší transparentnosti politického financování v České republice," uvedla skupina.

Skutečná nezávislost úřadu by ale měla být přezkoumána, soudí GRECO. Důvodem jsou podle skupiny "nařčení ze zastřenosti a nedostatečné transparentnosti finančních informací", která se týkala kampaně před parlamentními volbami v říjnu 2017 a kampaně před prezidentskými volbami v lednu 2018.

Skupina GRECO sdružuje 49 států - 48 evropských zemí a Spojené státy. Zřídila ji Rada Evropy v roce 1999 za účelem monitorování států v oblasti dodržování protikorupčních standardů. Česká republika je členem od roku 2002.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama