reklama

Podle studie World Wide Fund and Global Footprint Network od roku 1970 lidé konzumují více přírodních zdrojů než kolik jich planeta dokáže vyprodukovat. Aby se uspokojila potřeba průměrného člověka, bylo by potřeba další 1,7 Země.

Obyvatelé EU nicméně spotřebovávají přírodní zdroje a na ně navázané v ještě větší míře než průměrný světový člověk. Pokud by každý vykazoval stejnou míru spotřeby jako průměrný obyvatel EU, byla by potřeba 2,8 Zemí, aby planeta dokázala obnovit své zdroje.

Ekologická stopa zemí EU, která stanovuje, kolik biologicky produkované země lidé používají, v letech 1961 až 2016 vzrostla z 1,6 miliardy globálních hektarů (gha) na 2,3 miliardy gha. V současné době EU provozuje deficit biokapacity ve výši 1,3 miliard gha, což je míra ekvivalentní biokapacitě Číny.

Čína a USA jsou největšími spotřebiteli přírodních zdrojů, jako země je EU až třetí. Nicméně, zatímco Čína má dvojnásobně větší ekologickou stopu než USA a EU, ekologická stopa na osobu v USA a EU je mnohem větší. To je proto, že Čína má větší populaci, tedy spotřeba v USA a EU na osobu je mnohem větší.

Ze zemí EU nejvíc biokapacity spotřebovává Lucembursko. Ekologická stopa na osobu je zde přes 12 gha, ekologická stopa na průměrnou světovou osobu je přitom 1,6 gha. Na druhém místě země EU s největší ekologickou stopu je Estonsko, které spotřebovává přes 6 gha na hlavu, následované Dánskem.

Ze zemí Visegrádu vede Česká Republika, která se blíží 6 gha na hlavu. Polsko a Slovensko jsou něco málo nad 4 gha na osobu, Maďarsko je pod 4 gha. ČR je i nad Německem, které se blíží 5 gha. Nejmenší spotřebu gha na hlavu má Rumunsko, které je těsně nad 3 gha na osobu.

Studie tvrdí, že EU může zajistit udržitelnou stabilitu zastavením odlesňování, zastavením nadměrného rybolovu, podporou financování ekologických průmyslových odvětví a plným splněním emisních cílů klimatické dohody z roku 2015 v Paříži.

Loading...
reklama