Stanovisko advokáta není pro soudce závazné, většinou k němu však přihlížejí. Konečný verdikt soudu se očekává během několika měsíců.

Unijní instituce několik let vedou s oběma zeměmi řízení kvůli obavě, že tyto státy porušují evropské hodnoty, jako je nezávislost justice, pluralita médií či akademické svobody. Mnoho zejména západoevropských států však nebylo s průběhem bezvýsledného procesu spokojeno. Unie se proto i přes odpor Varšavy a Budapešti před rokem shodla na tom, že čerpání společných peněz bude podmíněno dodržováním pravidel.

Vlády obou zemí se na jaře obrátily na unijní soud s argumentem, že problémy okolo právního státu dostatečně řeší zmíněné řízení podle sedmého článku základní smlouvy EU. Unie podle nich zavedením nového pravidla překročila své kompetence.

Advokát Manuel Sánchez-Bordona však dnes jejich námitky odmítl s tím, že podmíněnost může na základě unijního práva fungovat paralelně se zmíněným článkem. Její využití "vyžaduje dostatečně přímou souvislost mezi porušováním zásad právního státu a plněním rozpočtu, takže se nepoužije na všechna porušení zásad právního státu, ale jen na ta, která mají přímou souvislost s řízením rozpočtu unie", uvedl advokát podle tiskové zprávy soudu.

Konečné rozhodnutí soudu, proti němuž není odvolání, se očekává během několika měsíců. Pokud do té doby Polsko a Maďarsko nezmění svůj přístup k otázkám právního státu, může jim Evropská komise pozastavit některé dotace.