Rezoluce reaguje na červnové rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, který po téměř 50 letech zvrátil precedenční verdikt garantující ženám po celé zemi právo ukončit těhotenství zhruba do jeho 24. týdne. Europoslanci v této souvislosti odsoudili "posun dozadu", který podle nich nastává nejen v USA v otázce práv žen a sexuálních a reprodukčních práv. Připomněli přitom omezování potratů v některých zemích Evropské unie, například v Polsku a na Maltě.

Podle nového usnesení by každý měl mít právo na "bezpečný a legální potrat". EP vyzývá, aby rozšíření listiny práv v tomto smyslu projednali zástupci členských zemí unie. Takovýto postup by zřejmě podporovala Francie, jejíž prezident Emmanuel Macron už v lednu při projevu v EP navrhl ukotvení práva na potrat v uvedené úmluvě.

Europoslanci dnes vyjádřili očekávání, že zástupci unijních vlád se nyní sejdou, aby projednali uspořádání konference na téma úprav unijních smluv. Zároveň EP vyzývá členské státy, v nichž v tomto směru platí restrikce, aby potraty dekriminalizovaly. V České republice je interrupce legální do 12. týdne těhotenství, s lékařským doporučením do 24. týdne a v případě závažných problémů s plodem kdykoli.